Tõnis Oja • 6. oktoober 1999 kell 22:00

Euroopa keskpanga otsus mõjutab ka meid

Täna kogunevad kuus Euroopa keskpanga nõukogu liiget, otsustamaks Euroopa rahaliidu monetaarpoliitika üle järgnevate kuude jooksul. Nii keskpanga president kui ka asepresident on andnud vihjeid, et keskpanga keskset intressi -- repomäära -- võidakse tõsta. Mitu analüütikut (Bank of America, Morgan Stanley Dean Witter jt) ei usu, et intressimäärasid hakatakse tõstma nüüd, arvatakse, et see lükkub uude aastasse. Samas on pankadevahelised kuuekuulise tähtajaga laenuintressid keskpanga repomäära tõstmise ootuses (Euribor, euro kuue kuu libor) kerkinud viimaste nädalate jooksul märgatavalt.

Siinkohal võib par©atamatult tekkida küsimus, mis see meisse puutub, mis on meil sellega pistmist, mida nad Frankfurdis otsustavad. Tegelikult puudutavad Euroopa keskpanga otsused meid päris oluliselt. Keskpanga baasintressist sõltuvad pankadevahelise laenuturu intressid, millest omakorda tulenevad meie pankadele, riigile ja omavalitsustele antavate sündikaatlaenude intressid.

Eesti kommertspanganduses on välja kujunenud praktika, et pikaajalised laenud antakse Saksa marga põhjalisena (sellest aastast europõhjalisena), laenuintress on otseselt sõltuv kuue kuu Euriborist. Keskpanga intressimäärad mõjutavad ka valuutakursse.

Kuna Eesti kroon on seotud Saksa marga (ja teiste Euroopa rahaliitu kuuluvate valuutadega) kindla kursiga, siis sõltub krooni kurss otseselt Saksa marga ja euro kurssidest dollari, jeeni ja teiste valuutade suhtes.

Hetkel kuum