10. oktoober 1999 kell 22:00

Kinnisvara hindamisel saab vältida liigseid sekeldusi ja kulutusi

Eraisik puutub kinnisvara hindamisega tavaliselt kokku, kui ta asub eluasemelaenu taotlema.

Sõltuvalt panga nõudmisest võib isiskul tekkida vajadus lasta tagatisvara väärtus hinnata professionaalselt --kinnisvarahindajal. Lisaks eluasemelaenu taotlemisele on kinnisvara hindamine otstarbekas juhul, kui kaheldakse kinnisvara müügihinna vastavuses turuväärtusele.

Liigsete sekelduste ja kulutuste vältimiseks laenu taotlemisel ning hindamisteenuste tellimisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele üksikasjadele:

- oodake ära panga positiivne otsus laenu väljastamise kohta. See aitab vältida tarbetuid kulutusi;

- enne hindamisteenuse tellimist küsige laenuandjalt aktsepteeritavate firmade nimekiri. Sageli aktsepteerib laenuandja teatud kindlaid kinnisvarafirmasid. Firmade nimekirja küsimisega väldite asjatuid kulutusi;

- uurige, millistes pankades ja finantsasutustes firma hindamisakte aktsepteeritakse. Seda on oluline teada, et saaksite vajaduse korral suhelda teistegi laenuandjatega;

- vajadusel võib piirduda ainult konsultatsiooniga kinnisvara turuväärtuse kohta. Konsultatsioon on soovitatav ka esialgse laenutaotluse vormistamisel, et vältida edasisi arusaamatusi objekti turuväärtuse osas;

- selgitage eelnevalt välja dokumentide kogum, mis on nõutav hindamise läbiviimiseks;

- et vältida liigset ajakulu ja eritasu kiirtöö eest, ärge esitage oma tellimust viimasel minutil;

- uurige, milline on lõplik hindamistasu. Sageli sõltub see objekti väärtusest ning paljudest muudest teguritest, mistõttu lõplik hind võib koos lisatasudega olla märkimisväärselt kõrgem, kui esialgu tundub;

- selgitage välja, kui palju võtab aega tellimuse täitmine.

Üldjuhul on kinnisvara hindamise tellimuse tähtaeg kuni kaks tööpäeva, arvestades kinnisvaraobjekti ülevaatamist ning vajalike alusdokumentide laekumist. Aega nõuavad objekti ülevaatus, hindamistulemuste kooskõlastamine hindamisnõukogus ja hindamisakti vormistamine.

Professionaalne hindamisakt peab olema võimalikult konkreetne, sisaldades objekti detailset kirjeldust ning kõiki eeldusi ja fakte, millel kinnisvara hindamine põhineb.

Hindamiskäik peab olema esitatud arusaadavalt ning hindamistulemus välja toodud selgelt ja üheselt mõistetavalt.

On soovitav, et hindaja oleks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) liige. EKHÜ on füüsilistest isikutest koosnev hindajate ühendus, mis tegeleb Eestis kinnisvarahindajate tegevuse koordineerimisega, koolituse ja atesteerimisküsimustega.

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing on võitnud oma laialdase ja professionaalse tegevusega pankade ja finantsasutuste tunnustuse.

Ühingu liikmed on kohustatud järgima EKHÜ Heade Tavade Koodeksit.

Uus Maa Kinnisvarakonsultantide kogemustele tuginedes peavad kliendid kinnisvara hindamisakti tellimisel kõige olulisemaks kolme järgmist asjaolu:

- kiirus -- elukondliku kinnisvara hindamisakti koostamine alates objektiga tutvumisest kuni vormistamiseni ei tohiks kesta liiga kaua. Optimaalseks ajaks peetakse kaht tööpäeva;

- kvaliteet -- hindamisakte peaksid aktsepteerima kõik Eesti suuremad finantsasutused;

- mõõdukas hind -- elukondliku kinnisvara hindamisel peavad olema kindlad teenustasud.

Autor: Eero Olander

Hetkel kuum