10. oktoober 1999 kell 22:00

Võõrkeelne dokument vajab tõlkimist

Võõrkeelseid dokumente Eesti ametiasutustes kasutada ei saa, nagu ka eestikeelseid dokumente välismaal. Seetõttu peate laskma dokumendi tõlkida ja kindlasti notariaalselt kinnitada.

Kui soovitakse dokumendi notariaalset tõlget, peab tähelepanu pöörama järgnevale.

- Esitada tuleb originaaldokument, mis on varustatud allkirja(de) ja templi(te)ga. Firma blanketil esitatud dokumendi puhul piisab ainult allkirjast.

- Originaaliks loetakse ka notariaalselt kinnitatud või vastava ametiasutuse templiga varustatud koopiat või ärakirja (nt Tartu Ülikooli teistkordselt väljastatud diplom, millel on tempel «Korduv»).

- Enam kui ühe lehekülje pikkustel põhikirjadel, lepingutel ja muudel samalaadsetel dokumentidel, mis on lahtistel lehtedel (st dokumendi väljastanud institutsiooni poolt köitmata) peab igal lehel olema dokumendi väljastanud asutuse tempel ja/või volitatud isiku allkiri (põhikirja puhul) või mõlema poole allkirjad (lepingu puhul).

- välismaal väljastatud dokumentide Eestis tsiviilkäibesse (st et saaksite tõlgitud dokumenti kasutada Eesti ametiasutustes seadusliku dokumendina) andmise eelduseks on, et dokument on eelnevalt varustatud legaliseerimistempliga välismaal vastavas legaliseerimisinstitutsioonis (tavaliselt välisministeeriumis).

Seejärel tuleb dokument muuta seaduslikuks Eesti poolt ehk legaliseerida välisministeeriumi konsulaarosakonnas või dokumendi välja andnud maal Eesti suursaatkonnas. Kasutada saab dokumenti pärast tõlke notariaalset kinnitamist.

Autor: Berbel Pruunsild

Hetkel kuum