17. oktoober 1999 kell 22:00

Venemaa tõhustas investeeringute kaitset

Venemaa muutis tänavu oma välisinvesteeringute seadust, mis lisaks välisinvestori üldiste kohustuste ja õiguste reguleerimisele annab nüüd otseseid garantiisid välisinvesteeringute kaitseks.

- Investori õiguste ja huvide täielikule ja tingimusteta kaitsele Venemaa seaduste ja õigusaktide raames on lisandunud kaitse rahvusvaheliste lepete raames. Samuti garanteeritakse investorile õigus saada hüvitust Venemaa võimuorganite ebaseaduslikust tegevusest tulenevate kahjude kompenseerimiseks.

- Investorile garanteeritakse õigus teha investeeringuid ükskõik millises vormis, mis pole keelatud Venemaa seadusandlusega. Põhikapitali tehtud investeeringuid arvestatakse rublades.

- Välisinvestorile kompenseeritakse kahju, mis tekib tema investeeringu natsionaliseerimisel või rekvireerimisel. Investeeringud on puutumatud, välja arvatud Vene seadusandlusest või rahvusvahelistest lepingutest tulenevad juhud. Neil erijuhtudel tagataksegi kompensatsioon.

- Garantii antakse Venemaa seadusandluse investorile ebasoodsaks muutumise puhuks.

- Seadus garanteerib seaduslikult teenitud tulu ja muude summade vaba kasutamise Venemaa territooriumil ja vaba väljaveo riigist.

Eesti ettevõtjatel on nendest seaduse muudatustest praegu veel siiski vähe abi. Neid hakkab Venemaa välisinvesteeringute seadus siis kaitsma, kui Eestil õnnestub Venemaaga lõpuks allkirjastada investeeringute kaitse ja topeltmaksustamise vältimise leping.

Hetkel kuum