Aili Kukumägi • 18 oktoober 1999

Kes kellega käib reklaamimaailmas

Meediaagentuuridel ja reklaamibüroodel on kujunenud paljude klientidega püsivad suhted, samas aeg-ajalt koostööpartnereid ka vahetatakse.

Suurettevõtted, nagu näiteks Eesti Telefon ja Hansapank, kasutavad mitme reklaamibüroo ja meediaagentuuri teenust.

Tabelis on ülevaade Sõltumatu Meediaagentuuride Assotsiatsiooni liikmete klientidest ja partneritest. Aasta tagasi asutatud liitu kuuluvad kaheksa agentuuri on Eesti suuremad ja tuntumad, kelle kaudu liigutatakse valdavat osa reklaamituru rahast.

Sõltumatu Meediaagentuuride Assotsiatsiooni saab kuuluda see ettevõte, kes on iseseisev sõltumatu täisteenuse osutamise põhimõttel tegutsev meediaagentuur; ei oma meediakanalit ega kuulu meediakanalile; omab esindust vähemalt kahes Balti riigis; on olnud turul vähemalt ühe aasta.

Assotsiatsiooni liikmetest oli eelmisel aastal suurim meediakäive Media Housil, üle 70 mln kr, talle järgnes Mediapool 54 mln krooniga ja Via Media 49 mln krooniga. Meediakäive tähendab, et ei ole arvestatud meediagentuuride muudest tegevustest tingitud raharinglust, näiteks meediauuringute analüüse.

Meediaagentuuride liidu eesmärgid on arendada ja toetada kõiki progressiivseid suundumusi Eesti meediaturul. Samuti on liidu ülesanne teha koostööd kõikide Eesti meediakanalite, -uuringutootjate, -turgu reguleerivate organitega Eesti meediaturu arendamise eesmärgil. Kaardistada Eesti ja Baltimaade meediaagentuurid ning avalikustada assotsieerunud meediagentuuride strateegiline info turu läbipaistvuse tagamiseks. Sõltumatute Meediaagentuuride Assotsiatsioon peab oma ülesandeks ka Eesti ja Baltimaade meediaturu tutvustamist.

Eesti Telefon on oma reklaamitegevuse jaganud kolme valdkonda: firma korporatiiv-reklaam ning kahe suure tootebrändi, s.o. andmeside ja interneti ning kõneside ja sidelahenduste reklaam.

Kuivõrd strateegiline turundustegevus on AS Eesti Telefoni peamiste toote- ja teenuste puhul küllalt erinev ja samas valdkonniti suuremahuline, siis on efektiivse reklaamialase tegevuse seisukohalt ettevõtte jaoks olnud parimaks lahenduseks koostöö peamiselt kahe erineva reklaamifirmaga.

Rääkides ettevõtte erinevatest kommunikatsioonialastest tegevusvaldkondadest on Eesti Telefoni märksõnadeks efektiivsus ning sihtgrupini jõudmise tulemuslikkus. Seetõttu teeme iga konkreetse projekti puhul otsustuse, kas ettevõtte jaoks on otstarbekam võtta reklaamibüroost n.ö. täistellimus, millega kaasneb ka meediavahendus või tegeleda meediavahendusega otselepingu kaudu.

Üldiseks tendentsiks nii Eesti Telefoni kui ka teiste suurettevõtete puhul on saanud otselepingute sõlmimine, sest ettevõtete PR- ja reklaamiosakonnad teevad ära olulisema osa kommunikatsioonitegevuse strateegilisest ja taktikalisest planeerimisest, esitades reklaami- ja meediavahendusfirmadele tellimusi konkreetsete kampaaniate või projektide läbiviimiseks.

Hansapanga koostööpartnerid on reklaamiagentuurid Inorek & Grey, Kolm Karu, Kontuur Leo Burnett ja Kala Ruudus ning meediaagentuur Media House.

Miks kasutame erinevate reklaamibüroode teenuseid? Esiteks seetõttu, et kogemus on näidanud - kunagi ei tohi kõiki mune ühes korvis hoida.

Turg nõuab meilt tippvormi ja valmisolekut ning seetõttu soovime vältida olukorda, kus ühel ajahetkel agentuur suure koormuse tõttu kinni jookseb.

Kui on tippaeg, siis on ühel projektijuhil palju asju ohjes hoida ning minu kogemus on näidanud, et ehkki loov pool võib veel meie soovidega sammu pidada, siis projektijuhtimine mitte.

Vähetähtis pole see, et igal agentuuril on oma tugevad küljed, mis konkreetse sihtrühma hoidmisel kõige paremini väljenduvad.

Kui turukommunikatsiooni sisu ja vormi tagavad ühtsed reeglid paigas, on mitme partneriga koostöö tulemuslik.

Vt. ka Meediaagentuuride portfellid

Hetkel kuum