Silva Männik • 18. oktoober 1999 kell 22:00

Maksu- ja tolliamet koondavad ametnikke

Maksuameti peadirektor Aivar Sõerd rääkis, et juba paar kuud tagasi alustatud maksuametite reformimise käigus plaanitakse selle aasta lõpuks koondada 106 ametikohta. Kuna maksuametitel on mõnedes piirkondades ka täitmata ametikohti, kaotab reaalselt töö kokku kuni 80 ametnikku, täpsustas ta.

Maksuametite töötajate optimaalse arvu uute kriteeriumide aluseks on Sõerdi sõnul maksumaksjate arv piirkonnas. Kui näiteks Hiiumaa ja Lääne maakonna, Tartu linna ja maakonna, Võru ja Põlva maakonna maksuametite liitmine vajab arvukalt koondamisi, siis Tallinnas ja Harjumaal tuleb Sõerdi sõnul ametnike arvu suurendada.

«Maksuameti probleem on kogu aeg olnud see, et võrreldes muu Eestiga on Tallinnas olnud liiga vähe tööjõudu, näiteks suuremate revisjonide käigus peame kasutama Tallinnale lähemate maksuametite jõudu,» selgitas ta.

Sõerdi sõnul ei ole välistatud, et Tallinna tulevad oma kodukandist tööle ka praegused teiste piirkondade töötajad. Kuna ruumide remondi ja uute töötajate koolitamisega läheb veel aega, Tallinna ametkonda väga kiiresti suurendama ei hakata. «Esialgu plaanime järgmisel aastal tööle võtta kuni 20 uut inimest,» lausus ta. Ametnike koondamisel maksab maksuamet Sõerdi sõnul hüvitisi kokku 3 miljoni krooni ulatuses.

Hiiumaa maksuameti teenindusosakonna juhataja Maili Põllu ütles, et kavandatud seitsme inimese koondamine on Hiiumaa tingimustes katastroof. Kuna ka teistes Hiiumaa ettevõtetes on selle aasta jooksul palju töökohti koondatud, ei ole hiidlastel võimalik kodusaarelt enam tööd leida, rääkis Põllu. «See sunnib inimesi Hiiumaalt lahkuma ja viib pered lahku,» lausus ta. Põllu tunnistas, et ka mandrilt ei ole lihtne konkreetset ja stabiilset töökohta leida. Sundolukorras on üks võimalus registreerida end füüsilisest isikust ettevõtjaks ning käia mandril juhutöödel, arutles Põllu.

Tolliameti peadirektor Rein Talvik rääkis, et tolliamet plaanib veel sel aastal koondada üle Eesti kuni 50 inimest. Seda tehakse inspektuuride liitmiste ja suuruste ühtlustamise käigus, kus senise kaheksa asemel jääb järele vaid viis inspektuuri. Lisaks Tallinna inspektuurile ühendatakse eri maakondade ametid vastavalt Kirde, Tartu, Kagu ja Edela inspektuurideks, rääkis Talvik. Kiire koondamine tänavu võimaldab tolliametil Talviku sõnul tuleval aastal palju kokkuhoidlikumalt edasi minna.

Hetkel kuum