31. oktoober 1999 kell 22:00

Keeleoskus toob edu

Enne keeleõppegruppi registreerimist on soovitav pöörduda keelefirmasse, et saada ülevaade oma keeleoskusest. Testi põhjal on ka keelefirmal lihtsam soovitada just teie keeleoskusele vastava tasemega gruppi vältimaks näiteks olukorda, kus õpilane on end alahinnanud ning suurema osa ajast tegeleb varemõpitu kordamisega.

Kaheldes oma keeleoskuses välismaistele ärikohtumistele või huvireisile minnes, on hea lahendus keelefirmade pakutavad intensiivkursused ning individuaalõpe.

Tavaliselt viiakse intensiivkursused läbi väiksemas mahus ning õppeprogramm läbitakse väga lühikese aja jooksul. Seega on võimalik enne välisreisi kiiresti korrata situatsioonilist sõnavara ning lihvida grammatikat.

Individuaalõppe korral on võimalik õpetajaga personaalselt kokku leppida nii õppetunni aeg, koht kui ka õppeprogrammi mahukus. Samuti võimaldab individuaalõpe paindlikumat õppeprogrammi, mis on huvipakkuv konkreetsele õppijale.

Individuaalõppes võib käia ka kahekesi. Sel juhul kujuneb tund poole odavamaks ning avaneb võimalus suhelda võrdse partneriga. Õpetajal on individuaalõppe puhul parem teid parandada ning täiendada. Tihtipeale on individuaaltunde võetud enne keeleeksami sooritamist või ei leita sobilikku aega kas tavaõppe või intensiivõppe gruppides osalemiseks.

Intensiivkursus on mõneti raskem töö kõrvalt õppijatele, sest tihtipeale ei teki võimalust õpitu kordamiseks, rääkimata omal algatusel juurdeõppimisest.

Soovides õppida n-ö süvendatult, on soovitav liituda tavaõppe gruppidega. Üldjuhul käiakse koos kaks kuni kolm korda nädalas ning õppetundide maht kõigub 60--120 tunnini.

Tavakursuse korral käsitletakse temaatikat põhjalikumalt ning õppijal on rohkem võimalusi oma aja planeerimiseks kodus kordamiseks ning täiendavaks õppimiseks. Tavaõppe gruppides avaneb ka õpetajal rohkem võimalusi huvipakkuvate materjalide ettevalmistamiseks ning nende käsitlemiseks tunnis. Oluline on tavaõppe gruppides keeleoskuse praktiseerimine erinevate inimestega.

Keeleõppe tulemuslikkus sõltub sajaprotsendiliselt õpetaja ja õpilase koostööst. Parima tulemuse saavutamiseks peaks ise aktiivselt tunnist osa võtma ning andma õpetajale pidevat tagasisidet õppetöö intensiivsuse, materjalide päevakohasuse ja õpitava paikapidavuse kohta. See tagab meeldiva õppetöö tunnis ning nii õpetaja kui ka õpilase rahulolu.

Kursuse lõppedes on võimalik teostada kordustest, mis väljendab selgelt teie keeleoskuse arengut ning aitab paika panna edasisi keeleõppe plaane.

Autor: Asko Pukk

Hetkel kuum