Tiit Elner • 8 november 1999

Maksutähtajad pikenevad

Homme riigikogus esimesele lugemisele tulev tulumaksuseaduse eelnõu jätab seaduseandja otsustada, kas ettevõte võib eelmise kuu eest tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklareerida ning seda tasuda senisest kuni 15 päeva hiljem.

Rahandusministri nõunik Terko Jakobson ütles eile, et tõenäolisem on maksu tasumise ja deklareerimise tähtaja lükkamine iga kuu viiendalt kuupäevalt kümnendale kuupäevale. «Vastasel juhul tekiks kohe uue aasta alguses auk riigikassa tuludes,» väitis ta.

Jakobsoni sõnul tuleks maksude tasumise tähtaja edasilükkamisel uuel aastal kuu 20. päevale leida likviidsusreservi 127 mln krooni.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peajurist Reet Teder ütles, et rahandusministri nõuniku seisukohavõtt paneb teda imestama. «Kaubanduskoja ettepanek sätestada maksude tasumise kuupäevaks kuu 20. päev leidis varem ministeeriumi poolt arvestamist,» sõnas Teder.

Tederi sõnul oleks ettevõtte jaoks reaalne teha arvutused tasumisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu kohta järgmise kuu 20. kuupäevaks. «Kuivõrd maksu objekt uue seadusega muutub, võib see võtta senisest rohkem aega,» selgitas peajurist. «Sisuliselt tähendab 20. kuupäev riigi antavat pikemat maksetähtaega.»

Iga kuu 20. päevaks peavad ka käibemaksukohustuslasest ettevõtted esitama eelmise kuu käibedeklaratsioonid ja tasuma käibemaksu.

Uus tulumaksuseadus sätestab ettevõtetele nõudmise deklareerida igakuiselt teatud liiki maksustatavaid kulusid, sõltumata selliste kulude olemasolust.

Tulumaksuseaduse eelnõu kohaselt peab ettevõte esitama eelmise kuu kohta järgmise kuu 10. või 20. kuupäevaks maksuametile deklaratsiooni kingituste, annetuste, vastuvõtukulude, dividendide, muude ettevõtlusega mitteseotud kulude ning vara võõrandamisest saadud kahjumi kohta, sõltumata sellest, kas ettevõttel oli nimetatud perioodil tulumaksu tasumise kohustus või mitte.

Terko Jakobsoni sõnul ei tähenda viimane nõue täiendavate dokumentide esitamist, vaid sarnaste kulude puudumisel jääb ühtsel deklaratsiooni vormil konkreetne lahter täitmata.

«Uus igakuine tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklaratsioon mahub ühele A4 lehele,» kinnitas Jakobson.

Loe siit:

Tulumaksuseaduse eelnõu

Vt. ka Maksude tasumise ja aruannete esitamise tähtajad

Hetkel kuum