Väinu Rozental • 9. november 1999 kell 22:00

Vaidlus Ookeani üle algab uuesti

«Kui me jääksime selle otsusega nõusse, tähendaks see, et neli aastat kohtus käimist on olnud asjatu,» rääkis Ookeani pankrotihaldur Arno Mägi. «Kõik algab taas esimese astme kohtust peale.»

Mägi sõnul on praegune otsus Ookeani pankrotipesa jaoks kõige halvem lahendus. «Pankrotiprotsessi venides suurenevad jooksvad kulud,» seletas Mägi. Tema andmeil peab Ookean kui likvideerimata ettevõte näiteks tasuma iga kuu Ookeani endistele töötajatele tervisekahju hüvitisi 50 000 krooni eest.

Ookeani pankrotihaldurite esindaja, vandeadvokaadi Leon Glikmani sõnul on Tallinna ringkonnakohus läinud sisulisest õigusemõistmisest mööda. «Otsus on neutraalne ega ütle, kelle kasuks see on tehtud,» lisas Glikman.

Glikman ütles, et ta soovitab oma kliendil asi edasi kaevata. «Ringkonnakohus on eiranud riigikohtu juhiseid,» põhjendas Glikman.

Riigikohus on Ookeani ja Soome pankade Postipankki ja Okobank Osuuspankkien Keskusosakepankki ning Saksa panga Ost-West Handelsbank vahel sõlmitud lepingute üle peetavasse vaidlusse nelja aasta jooksul juba kahel korral sekkunud.

Mõlemal korral on riigikohus välispankadele soodsa Tallinna ringkonnakohtu otsuse tühistanud ja tagasi saatnud.

Välispankade nõue põhineb 1993. aastal sõlmitud lepingutel, millega Ookean võttis kohustuse tasuda 14 miljonit USA dollarit ühisettevõtte Esva võlast pankadele. Samas pantis Ookean pankadele viis Moonsund-tüüpi laeva.

Kui kohtuvaidluse tulemusel jäävad vaidlusalused lepingud jõusse, on välispankadel õigus saada Ookeani pankrotipesast 160,7 miljonit krooni.

Arno Mägi sõnul on Ookeaniga seotud kohtuvaidlusi praegu kokku viis.

Tallinna linnakohus kuulutas Ookeani pankroti välja 1995. aasta sügisel.

Ookeani vastu on kaitstud võlanõudeid rohkem kui 300 miljoni krooni eest. Pankrotipessa on vara müügist laekunud 118 miljonit krooni, millest 28 miljonit krooni on kinni Lõuna-Aafrika Vabariigi kohtus ühe Ookeani laeva arestimiskulude katteks.

Hetkel kuum