ÄP fototoimetus • 10 november 1999

IMFi juht lahkub enne tähtaega

Pressikonverentsil ütles Michel Camdessus, et olla ametis 15 aastat järjest «oleks sobimatu maailmas, mille institutsioonid vajavad pidevalt uuendamist.»

Camdessus põhjendas tagasiastumist isiklike põhjustega. Tema tegelik ametisolekuaeg oleks lõppenud 2002. a.

«Maailmamajanduse arenguväljavaated lubavad ennustada positiivse trendi jätkumist. Seega pean oma kohuseks kasutada seda soodsat ajahetke teatepulga üleandmiseks,» ütles Camdessus.

IMF, millest enne Camdessus' ametisse astumist 1987. a vaid vähesed teadsid, on tema ametisoleku ajal korduvalt kerkinud maailma ajakirjanduse esiküljele. Seda nii Mehhiko abipaketiga 1990. aastate alguses kui kümnendi lõpul katsetega Aasia, Venemaa ja Brasiilia vankuvaid majandusi jalule aidata.

IMFi juht lahkub ajal, mil märgid näitavad, et kriis Aasia kunagistes tiigermajandusega riikides on mööda saamas.

Samas jääb Camdessus' peaaegu 13aastase ametiaja üheks lõpetamata tööks Venemaa. Riik on sügavas majanduskriisis ning viimaste aastate kapitali väljavool ületab selgelt need miljardid dollarid, mis IMF sinna turumajanduse jaluleaitamiseks sisse on pannud. Liiatigi olevat väljavoolanud miljardite hulgas ka IMFi raha. Kõigest hoolimata loodab Moskva uue laenueraldise kätte saada veel enne Camdessus' lahkumist.

Camdessus'l on oma ametisolekuaja viimastel aastatel tulnud taluda fondi aadressil ulatuslikku kriitikat. Nii ei osanud IMF ette näha 1997. a Aasiast alguse saanud ja teistele arenevatele turgudele laienenud finantskriisi. Kõlavad süüdistused, et kasvõi üksi Kagu-Aasiale 1997. a eraldatud 100 mld dollarit õõnestavad rahvusvaheliste finantsturgude stabiilsust. Nimelt julgustab see investoreid paigutama oma raha kaheldava väärtusega projektidesse, sest ollakse veendunud, et IMF nad hätta sattumise korral välja lunastab.

Veebruaris lahkuda soovivale Camdessus'le ei ole veel kindlat järglasekandidaati. Traditsiooniliselt on ametikoht seni kuulunud eurooplasele.

Autor: ÄP

Hetkel kuum