Peep Sooman • 11. november 1999 kell 22:00

Justiitsminister lubab muutusi äriregistris

«Ma ei kiida heaks õiguskorra kehtestamist õigusväliste vahenditega,» kommenteeris Rask Äripäeva eksperimenti paljastada korruptsiooni äriregistris altkäemaksu andmisega. «Samas andis Äripäeva eksperiment positiivsust, jõudu ja tahtmist võidelda korruptsiooni vastu,» lisas justiitsminister.

Tallinna linnakohtu esimees Helve Särgava kinnitas, et Tallinna äriregistri töö analüüsimiseks loodud komisjon kohtunike abide töös rikkumisi ei tuvastanud. Ta tõdes, et samas tuleb tegeleda dokumente vastuvõtvate ja väljastavate sekretäride koolitusega. «Sekretäride vabanduseks pole see, et neil on madal palk,» lausus Särgava.

Helve Särgava tunnistas, et registrisekretär Annika Jürgenson rikkus kehtestatud korda, viies äriregistri dokumente majast välja. Samas ei soovinud ta öelda, kas ta usub, et Jürgenson võttis altkäemaksu. «Seoses minu ametiga ei taha ma enne oma seisukohta avaldada, kui kohus on seisukoha võtnud,» lausus Särgava.

Justiitsministeeriumi arendus- ja organisatsioonilise talituse juht Henri Pook ütles, et põhilise probleemina nägi äriregistri tööd analüüsinud komisjon registritöötajate halba suhtumist klientidesse. Ta kinnitas, et käis ka ise registriosakonnas kliendina, nägemaks tehniliste töötajate suhtumist.

Äriregistri analüüsi komisjoni ettepanekul nimetati ametisse registrisekretäride tööd kontrolliv kantselei juhataja, lisaks saadetakse registrisekretärid koolitusele. Järgmisel nädalal luuakse klientide paremaks teenindamiseks keskäriregistri infopunkt. Alates 25. oktoobrist pikendati lõunavaheaja arvel ka registri vastuvõtuaega.

Märt Rask ütles, et justiitsministeerium investeerib infotehnoloogia arendamiseks järgmisel aastal ette nähtud 18,9 mln kroonist piisavalt raha registritoimingute muutmiseks elektrooniliseks ja selle avalikustamiseks interneti kaudu. «Teeme kõik selleks, et selle saaks käima järgmise aasta lõpuks,» kinnitas minister.

Rask lausus, et komisjoni ettepanekut anda notaritele ainuõigus avalduste ja nende juurde kuuluvate dokumentide esitamiseks registriosakonda ei ole mõtet rakendada. Ta leidis, et see oleks ettevõtluse piiramine, kuna see toiming on üks konsultatsioonifirmade teenustest.

Notar Anne Saaber lausus, et kui notarile jääks dokumentide äriregistrisse esitamiseks ainuõigus, tooks see neile palju tööd juurde. «Kui see aga pole kohustuslik, siis ei muutu midagi, kuna ka praegu on notaril õigus seda teha,» lisas ta.

Hetkel kuum