14. november 1999 kell 22:00

Ettenägelik mõtleb muutustele

Karjäärile tuleb mõelda pikemas perspektiivis. Muutused toimuvad kõikjal ning inimene, kes soovib töökohta vahetada, peab mõtlema, kas uus ametikoht vastab ta ootustele ja pakub piisavalt võimalusi arenguks. Töökoha vahetamisel tuleb analüüsida põhjalikult põhjusi, miks soovitakse muutust, ja millistele eeldustele, sh arenguvajadustele uus töökoht peaks vastama.

Arengu all võib mõista nii erialase kompetentsuse suurenemist, karjääri tegemist samas firmas kui ka perspektiivset tööle asumist mõnes teises firmas, kas samal või hierarhiliselt kõrgemal ametikohal.

Kui tulevikuvariandid on igakülgselt läbi mõeldud, tuleb teha järeldus, kas antud firma rahuldab töötaja plaane rohkem kui vaid 2--3 aastat ehk kas firma vastab tema ambitsioonidele. Eriti soodus on, kui firma ja töötaja arengukiirus ja arenguvajadus langevad kokku, sel juhul võib karjäär firmas kujuneda väga pikaks ja edukaks.

Tulevikuperspektiive peab arvestama ka töölepingut sõlmides -- kas eelistada näiteks ametiautot või võimalust saada koolitust. Millistel tingimustel on võimalik lahkuda firmast ja kas tööleasumine sama valdkonna firmades, sh konkurentide juures, on eetiline ja lubatud.

Kui mõelda karjäärile, siis saab selgemaks ka see, millal peaks ametit vahetama.

Autor: Igor Päss

Hetkel kuum