16. november 1999 kell 22:00

http://ee.www.ee/

Projekt nimega KeeleWeb pakub sel aadressil võimalust otsida märksõnu erinevatest sõnastikest: õigekeelsussõnaraamatust, antonüümi- ja sünonüümisõnastikust, laste teatmeteosest ENEKE, uudisena on oktoobris lisatud arvutiterminite sõnastik. Kodulehe valmistajad saavad KeeleWebi kaudu kasutada Filosofti Eesti keele spellerit oma internetilehe õigekirja kontrollimiseks. Sisestades ankeeti oma kodulehe aadressi, analüüsitakse lehe õigekirja ja kriipsutatakse kõik vigased sõnad läbi.

http://www.britannica.com/

Kolm nädalat tagasi kuulutas Encyclopedia Britannica avatuks oma internetilehekülje, kus sai otsida kogu entsüklopeedia sisu ulatuses. Esimestel nädalatel ülipopulaarseks muutunud kodulehel oli nii palju külastajaid, et server ei suutnud kõiki teenindada.

Nüüd on alates eelmisest nädalast Suurbritannia entsüklopeedia jälle ülemaailmselt kättesaadav. Lisaks teatmeteosele saab otsida märksõnu ka mujalt Internetist.

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/

USA luureorganisatsioon CIA (Central Intelligence Agency) annab välja traditsioonilist raamatut maailma riikidest pealkirjaga The World Factbook. Internetis on saadaval ka 1999. aasta väljalase, kus on kirjas agentuuri kogutud info kogu maailma riikide majandusest, inimestest ja ajaloost seisuga 1. jaanuar 1999.

http://www.fin.ee/majandus/eelarve/index.htm

Rahandusministeeriumi eelarveleheküljelt saab jälgida riigi raha liikumist. Eelmise tööpäeva riigi kassakäive ilmub Internetti järgmise päeva keskpäevaks, samuti saab vaadata riigieelarvet, reservfondi eraldisi ja riiklike investeeringute programmi.

http://www.tarkvara.ee/wdisain.htm

Internetiäri spetsialist Veiko Herne jagab nõuandeid iseseisvalt internetiäri alustajatele ja pakub välja kohad, kust vajalikke teadmisi ning teenuseid hankida saab.

http://www.microsoft.com/security/

Kuna igal nädalal saabub teateid mõne turva-augu leidmisest enamlevinud tarkvaras, on Microsoftil spetsiaalne lehekülg nõuannetega avastatud turvalisusprobleemide lahendamiseks. Vajadusel saab tõmmata programmile uuenduse.

Muuhulgas on avaldatud nõuanne eelmisel nädalal tarkvaraspetsialiste ehmatanud BubbleBoy nimelisest viirusest hoidumiseks, see asub aadressil http://www.microsoft.com/Security/Bulletins/bubbleboy.asp.

Hetkel kuum