Andres Reimer • 16. november 1999 kell 22:00

Põlevkivimeestele oma raudtee

Kaks ettevõtet asutavad aasta jooksul raudteefirma, et rajada põlevkivi hinna alandamiseks Eesti Raudteele alternatiivne transpordisoon, teatas eile Eesti Põlevkivi peadirektor Mati Jostov.

Uus raudtee-ettevõte hakkab tööle aastal 2001 ning omanikud kuulutavad välja konkursi operaatorfirma leidmiseks.

Eesti Põlevkivi ehitab Jostovi sõnul ligi 70 mln krooniga valmis 12 km pikkuse raudteelõigu Ahtme ja Viivikonna vahel, mille puudumise tõttu on Eesti Põlevkivi seniajani olnud sunnitud vedama igal aastal 3,3 mln tonni põlevkivi elektrijaamadesse Eesti Raudteel suure ringiga läbi Ida-Virumaa linnade.

Raudteelõigu ehitamisele kuluv summa on väiksem kui Eesti Raudteele igal aastal teenuse eest makstav summa, mistõttu tasub investeering end ära juba aastaga, lisas Jostov.

Eesti Energia tootmisdirektor Lembit Vali ütles, et ta liidab Narva elektrijaamade kolm põlevkivi vastuvõtmisega tegelevat allüksust üheks, et anda need mitterahalise sissemaksena üle praeguse Põlevkiviraudtee baasil loodavasse raudteefirmasse.

Balti ja Eesti Elektrijaamas tegeleb praegu põlevkivi vastuvõtmisega üle 360 töölise, kellest pärast ümberkorraldusi peab uue töökoha leidma üle 120 inimese. Vali sõnul pakub elektrijaam oma töölistele ettevõttesisest tööd.

Eesti Raudtee kavatseb ASi Põlevkiviraudtee operaatorfirma konkursil tingimata osaleda, ütles raudtee peadirektor Parbo Juchnewitsch.

Juchnewitsch kinnitas, et ei näe Põlevkiviraudtees oma ettevõttele konkurenti, sest kahe tootmisettevõtte ühendamiseks mõeldud raudtee ei vasta kaubavedudel nõutavatele turvalisuse ja kiiruse tingimustele.

«Tehniliselt tagasihoidlik ja kehvematele standarditele mõeldud raudtee sobib üksnes põlevkivi vedamiseks,» ütles Juchnewitsch.

Eesti Põlevkivi on Juchnewitschi sõnul taotlenud põlevkivi veotariifide alandamist, kuid edutult, sest nad maksavad juba praegu ligi kaks korda vähem kui teised kaubavedajad, kelle tariif on keskmiselt 40 krooni tonn.

Eesti ainus raudteede projekteerimise ettevõte ETP Grupp on alustanud Ahtme--Viivikonna raudteelõigu ehituse ja Põlevkiviraudtee rekonstrueerimise projekteerimist.

Vt. ka joonist:Põlevkivimeeste oma raudtee tasub ennast aastaga

Hetkel kuum