30. november 1999 kell 22:00

Kas EE peab kandma klientide tekkinud kahju?

Kui käsitleme energiat nagu kaupa -- üks pool müüb ja teine ostab, kui see on lepingulises ärisuhtes ja kui müüja mingil põhjusel ei müü ja teisel tekib sellest ärikahju, peab olema lepingus vastutus selle eest. Aga see peab olema selgelt reguleeritud, praegu see nii ei ole.

Leiburile on EE olnud hea partner ja viimase 10 aasta jooksul ei ole meil probleeme olnud. Viimast juhtumit tuleb käsitleda loodusõnnetusena. Siin on tormist tingitud avarii, mis ei ole otseselt EE juhtimisviga või kellegi tahtlik tegevus.

On kaks lähenemist: kuidas käituda loodusõnnetuse puhul ja kuidas tavaolukorras mingi süülise tegevuse puhul. Kas pinge kõigub või kaob hoopis ära -- seal peaks see vastutus olema reguleeritud. Elektriga on kogu elu seotud, kui elektrit ei ole, põhjustab see ahelreaktsiooni.

Minul jäid katused peale ja vool sisse. Ma ei tea, kas Eesti Energia on ennast loodusõnnetuste vastu kindlustanud. Usun, et on, ta on niivõrd tugev firma. Isegi mina, väike talunik, võiksin seda teha, aga see on ikkagi meil kahe firma vaheline asi -- üks müüb, teine ostab. Ja kui see on lepinguga paika pandud, et ta garanteerib mulle pidevalt elektrienergia ja kui ta seda ei tee, ei ole siis minu asi, kas on loodusõnnetus või mitte. Praegu selliseid lepinguid minu teada ei ole. Monopoolsed ettevõtted ei ole seda teadlikult läbi lasknud, muidu oleks neil tükk tegemist juures.

Praegu on aga nii, et EE on ikka suurem ja tugevam firma ja ütleb mulle, et kui sa, poiss, palju virised, lülitan elektri hoopis välja.

Arvan, et see, mis puudutab äri, seda küll ei peaks EE kompenseerima. Kõik korralikud ettevõtted on oma äri katkestuste vastu kindlustatud. Aga see, mis puudutab Eesti Energia tehnilisel või tehnoloogilisel süül toimunut -- kas siis mingeid läbipõlemisi vms -- need võiksid olla siis küsimuse all, et kas käsitleda osalist või täielikku kompenseerimist.

Eesti Energia on loomulikult valmis korvama kõik kahjud, mis tulenevad klientidega sõlmitud elektrivarustuse lepingu võimalikust rikkumisest.

Esmaspäeval Eestis möllanud tormi ja sellest tingitud voolukatkestuste puhul tuleb nentida, et Eesti Energia haldab kokku ca 60 000 km elektriliine ning kõikide liinikoridoride laius vastab kehtestatud normatiividele. Et välistada puude langemine elektriliinidele, tuleks Eesti Energial täiendavalt teha metsaraiet ca 300 000 hektaril.

Hetkel kuum