Kadi Heinsalu • 13. detsember 1999 kell 22:00

Tallinna Sadamat ähvardab 18 miljoni kroonini ulatuv trahv

Konkurentsiamet otsustab sel või järgmisel nädalal, kas teha Tallinna Sadamale protokoll turvateenuste osutaja valimisel konkurentsiseaduse rikkumise pärast, millega kaasneb trahv 1% ettevõtte käibest. Lepingu ennetähtaegsel katkestamisel tuleb sadamal Akropol-A-le maksta leppetrahvina lepingu aastane maht ehk 8,9 mln krooni.

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja Aini Proos ütles, et lähipäevil ei jõua muude tööde tõttu ilmselt otsust teha. «Aga tänavu tuleb see otsus teha,» lisas ta. Tema sõnul on kaks varianti, kas teha protokoll ja see halduskohtusse esitada või tühistab Tallinna Sadam ise konkurentsiseaduse vastaselt valitud turvapakkujaga tehtud lepingu.

Avalduse konkurentsiametile esitanud Securitas Eesti ASi juhataja Riho Lutter sõnas, et tema andmetel on konkurentsiamet nende avalduse menetlusse võtnud, kuid mis otsuse ta teeb, Lutter ei teadnud. Ta ütles, et esitas avalduse, sest talle tundus väär, et Tallinna Sadam otsustas sadama turvaja valida ilma riigihanget korraldamata.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe asetäitja Jaan Toots ütles eile, et oletustel, et sadam peab turvafirma valiku tühistama ja suuri trahve maksma, pole alust. Ta kinnitas, et on valmis kohtusse minema. Tootsi sõnul ei ole Akropol-A väljavalimisel mingit seost sellega, et ta veel aasta tagasi oli selle firma nõukogu liige. «Olen olnud paljude firmade nõukogus,» rääkis ta. Ta sõnas, et Akropol tegi madalaima pakkumuse ja seepärast otsustas Tallinna Sadama nõukogu erandkorras lubada ilma riigihanketa valida välja see pakkumus. «Uue konkursi korraldamine oleks aega võtnud kuid. Ja eelmine leping oli meile kuus 400 000 krooni võrra kallim,» märkis Toots.

Riigihangete amet tühistas Tallinna Sadama korraldatud konkursi Muuga, Paldiski, Paljassaare ja Vanasadama turvaja leidmiseks 20. oktoobril, sest sadama komisjon rikkus hindamiskriteeriume. Novembri algul sõlmisid sadama juhatuse esimees Riho Rasmann ja asetäitja Jaan Toots turvalepingu ASiga Akropol-A.

N-Terminalile kuuluva ASi Lilto juhataja Aleksander Kaspin ütles, et nemad küll ei kaeba sadama valiku peale, kuid kummaline tundub, et välja valiti turvafirma, kel sadamate turvamises kogemusi pole. Lilto turvab Bekkeri sadamas, ASi Milstrand Miiduranna sadamas, ASi Paldiski Sadamad Paldiski Põhjasadamas, Tallinna Meretehase sadama ümbrust, N-Terminal Gruppi, Pakterminali jt. Sadamate operaatorfirmade valve moodustab 35% meie käibest, rääkis Kaspin. Ta lisas, et ehkki sadam kandis Akropol-A-le juba 15. novembril üle teenuste eest aasta lõpuni 1,1 mln krooni, pole Akropol turvama asunud.

Akropol-A teenindusdirektor Margus Kolumbus lausus eile, et 1. detsembrist alates on Akropoli mehed sadama objektidel. Lepingu järgi pidi turvafirma palkama sadakond Tallinna Sadama turvatöötajat, kuid peale mõne erandi ei soovinud nood Akropoli palgale tulla, seepärast maksis sadam neile lahkumishüvituse.

Hetkel kuum