19. detsember 1999 kell 22:00

Naaberkruntide piiride muutmine eeldab alati kokkulepet

Sageli on majaomanikud mõne aja jooksul pärast maja ostmist või selle valmimist avastanud, et krunt jääb neile liiga väikeseks.

Lapsed pole rahul sellega, et neil on vähe mänguruumi ning pereemal pole kuhugi oma lillepeenart paigutada.

Väljaehitatud elamurajoonides on enamasti kogu maa kasutusse võetud. See tähendab maaomanikule seda, et ainuke võimalus maad juurde saada on laiendada krundi piire naabrite arvel. Kuidas talitada, et naabri käest maad juurde saada.

Esiteks tuleb loomulikult naabriga kokku leppida, millistel tingimustel tuleb piiride laiendamine kõne alla. Enamasti esimesest faasist edasi ei jõuta, sest naabril puudub soov maad loovutada või puudub hea läbisaamine naabrite vahel.

Juhul kui naabrid kokkuleppe siiski saavutavad, tuleb asuda vormistamise juurde.

Planeerimis- ja ehitusseaduse § 9 lõige 9 ütleb järgmist: «Naaberkruntide piire võib muuta ilma detailplaneeringut koostamata, kui piiride muutmine ei too endaga kaasa krundi ehitusõiguse ja seniste kasutamistingimuste muutmist ning toimub naabrite kokkuleppel.»

Eelduseks on alati, et tegemist on kinnistatud kruntidega.

Selleks, et naabriga sõlmitud kokkulepe korrektseteks krundiplaanideks saaks, tuleb maaomanikul pöörduda litsentseeritud maamõõdubüroo poole.

Maamõõdubüroo vormistab nõuetekohased koordineeritud krundiplaanid, kinnitab need linnaplaneerimisametis ning kannab need seejärel maaregistrisse ja maakatastrisse.

Maamõõdubüroo koostöös linnaplaneerimisametiga peab kindlustama selle, et uued krundiplaanid on loogilised. Loogilisuse all mõeldakse seda, et mõlemale majale jääb piisavalt teenindusmaad ja on tagatud normaalne juurdepääs. Samuti peavad moodustatavad krundid olema vastavuses piirkonna üldplaneeringuga.

Seejärel lähevad krundiomanikud notari juurde ja vormistavad notariaalselt kinnitatud avaldused kinnistusameti jaoks, tasuvad riigilõivu ning viivad avaldused kinnistusametisse.

Kogu krundipiiride muutmise protsess võtab maksimaalselt aega kuus kuud, millest kolm kuud kulub maamõõdubürool paberite vormistamiseks ja kolm kuud notariaalselt kinnitatud avalduste sissekandmiseks kinnistusraamatusse.

Selleks, et maamõõdubüroo poole pöörduda, piisab krundiplaanist, millele on vabalt joonistatud uus soovitud krundipiir.

Ülejäänud krundipiiride muutmise toimingute eest hoolitsevad eksperdid.

Lisaks kõikide paberite vormistamisele tekib kindlasti küsimus, millal oleks õige aeg maksta naabrile kompensatsiooni täiendavate ruutmeetrite omandamise eest.

Maa eest maksmine peaks aset leidma hiljemalt notarit külastades.

Autor: Hindrek Leppsalu

Hetkel kuum