Andrus Vaher • 27. jaanuar 2000 kell 6:41

Väikeettevõtjad saavad taotleda toetust ja laenu

Eile otsustas Eesti Regionaalarengu Sihtasutuse nõukogu oma koosolekul, et väikeettevõtjal on õigus taotleda konsultatsiooniteenuse subsideerimist aastas kuni 15 000 krooni ulatuses.

Nõuandetoetuse maksimaalseks määraks kinnitati 60% ja 30% konsultatsioonitoetuse maksumusest sõltuvalt sihtalast.

Koolitustoetust on ettevõtjal õigus saada 1 kord aastas kuni 5000 krooni. Minimaalne koolitustoetusteks eraldatav summa on 500 krooni. Eestis toimuvatel messidel osalemiseks võib juhendi tingimustele vastav ettevõtja taotleda toetust kuni 7000 krooni. Toetatakse osalemist ainult ERSA nimekirja kuuluvatel messidel.

Messitoetusega kompenseeritakse boksi maksumus, osavõtutasu, boksi sisutuse laenutus, trükised ja muu messil osalemisega seotud kulu v.a. transpordi ja personalikulu.

Minister Toivo Asmeri poolt juhitud koosolek täpsustas regionaalpoliitilise laenu välja andmise korda. Regionaalpoliitilise laenuga eelistatakse krediteerida järgmiste valdkondade äriprojekte: tööstuslik tootmine, turismiteenus ja alternatiivne põllumajandus.

Laenu intressi suurus on kuni 3% madalam Eesti kommertspankade keskmisest laenuintressist. Ühele projektile eraldatud laenu maksimaalne suurus ei tohi ületada 200 000 krooni.

Kõigi toetusmeetmete kohta saab täpsemat informatsiooni ERSA koduleheküljelt www.ersa.ee ja maakondlikest ettevõtluskeskustest

Hetkel kuum