9. veebruar 2000 kell 22:00

Kas on õige avaldada pankade aruandeid vaid kvartaalselt?

Ma pean südamest sellist korda õigemaks. Senine praktika asetas infotarbijad ebavõrdsetesse kategooriatesse. Infotarbijate hulgas on need, kes tuginesid vaid n-ö avalikustatavatele andmetele pluss mõned kommentaarid. Ja need, kellele oli kättesaadav n-ö sisepiiri info. Ilma infota, mis seni kuulus sisepiiri info hulka, on raske avalikustatavate andmetega töötada.

Eesmärk on panna kõik infotarbijad, kes analüüsivad seda infot üksikpankade tasandil, võimalikult võrdsesse seisu. Avaldame märksa põhjalikuma infokomplekti, kus on andmed nii üksikpanga kui ka kontserni tasandil ja kommentaarid. Oluline on, et samadest asjadest räägitaks samade sõnadega. Kui ühtsed põhimõtted pole fikseeritud, on infot võimalik struktureerida ja esitada erinevatelt alustelt. See, et keskpank lõpetab ühe tabeli avaldamise, ei tähenda, et pangad ei võiks seda igakuiselt avaldada.

Kardan, et praegu ei kujutata lihtsalt ette, kuivõrd rikkalikumaid võimalusi ja kuivõrd täielikumat materjali pakub uus süsteem. Mittetäielikku komplekti vahele pakkuda ma õigeks ei pea.

Ma ei pea seda õigeks. Süsteem, kus igakuiselt seda infot sai ja keskpank publitseeris ilusti oma statistilise ülevaate pangandusest, oli parem. Seal jooksis kogu aeg värske informatsioon. Eriti uurijatel ja teadlastel, kes pangaasju uurivad, oli võimalik kogu aeg oma andmestikku täiendada. Pealegi on kuude lõikes informatsioon palju huvitavam. Mida lühemad perioodid, seda parem. Nii et ma seda mõtet küll ei toeta.

Ka Hansapank üritas kunagi sama asja ajada, tollal oli keskpank vastu. Nüüd siis ma ei tea, on see kommertspankade survel või mispärast see nii on. Mina pean seda küll taunitavaks. Info väheneb. Ja tudengid, mul endalgi käivad siin välismaa tudengid ja magistrandid oma lõputöödega, ka nemad kasutavad usinalt keskpanga andmeid -- sealt sai kõige värskemat informatsiooni. Aga kui seda nüüd avaldatakse vaid kord kvartalis, tekib auk sisse.

Igal juhul oleks mõistlik jätkata nii, nagu ta seni käis. Nüüd võib tõusta küsimus, miks nad ei taha igakuiselt andmeid avaldada, mis seal taga on. See mõjub negatiivselt pankade usaldatavusele nende silmis, kes on juba harjunud, et andmeid igakuiselt tuleb ja neid andmeid kasutab (sh mina).

Hetkel kuum