Peep Sooman • 29. veebruar 2000 kell 10:10

KAPO uurib ebaseaduslikke tagastamisi

Täna algatas Riigiprokuratuur kriminaalasja Äripäeva artikli põhjal, mille kohaselt võivad Tallinna Linnavalitsuse poolt Saksamaale ümberasujatele varade tagastamised olla seadusevastased.

Eesti Keskerakonna hinnangul võib vaidluse all oleva 200 objekti väärtus ulatuda 4 miljardi kroonini.

Kriminaalasja algatas riigiprokurör Eve Olesk Kriminaalkoodeksi § 161 (ametiseisundi kuritarvitamine) alusel.

Omandireformi aluste seaduse § 7 lg 3 kohaselt lahendatakse Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud ja Eesti Vabariigis asunud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotlused riikidevahelise kokkuleppega. Eestil ja Saksamaal sellist kokkulepet pole.

Kriminaalasi saadetakse kohtueelse eeluurimise läbiviimiseks Kaitsepolitseisse.

Justiitsminister Märt Rask on esitlenud Riigikogus seaduseelnõud, mille vastuvõtmisel tagastatakse Saksamaale ümberasujatele nende varad. Tegelikult on suur osa varadest juba tagastatud ning eelnõu seadustaks aastatel 1992-1997 ebaseaduslikult tagastatud varade tagastamise.

Eelmisel nädalal andis Rask Riigiprokuratuurile korralduse uurida tehingute võimalikku seadusetust.

Hetkel kuum