29. veebruar 2000 kell 22:00

Kuidas see absurdne olukord lahendada?

Kui esitatud arve on välja mõeldud ning selle eesmärk on raha maksuvaba kantimine, siis on arusaadav, et riik tahab seda välistada. Praegu on olukord selline, et võltsijate ja petiste tõttu kannatavad need, kes oma äri ausalt ajavad. Neile firmadele, kes ostavad sisse reaalse teenuse välismaalt, ei tohiks seda seadust rakendada.

Meid ei rahulda ka selline lahendus, et me ettemaksude pealt maksame tulumaksu ja saame pärast selle raha tagasi. Ettemaksete pikkused ulatuvad poolele aastale ja selliste suurte summade külmutamine ei ole turismifirmale võimalik.

Lahendus oleks, et tulumaksuseadus kuulutada kehtetuks. See suurendab muidugi Eesti Vabariigi kui terviku ebausaldusväärsust ning majanduse ebastabiilsust. Teine lahendus on hakata olemasolevat seadust põhjalikult remontima, aga ma ei ole kindel, et see annab hea tulemuse.

Eravestlustes on kõrgemad maksuametnikud öelnud, et kui on ikkagi puhas asi, siis nõudeid reaalselt tegutsevate firmade vastu ei rakendata. See on õiguslik nihilism, sest selline nõue on seaduses kirjas ja seda peab rakendama kõigi firmade suhtes. Maksuseadust tuleb sätte järgi täita.

Tuleb taas toonitada, et maksuamet ei ole kirjutanud seadusi, vaid peab neid täitma. On arusaamatu, kust selline väide tekkis, et Küprosel ostetud hotelliöö eest tuleb tasuda lisaks tulumaks. See on arusaamatu. Küprosel kehtib ettevõtte tulumaks 25% firmadele, kes seal tegutsevad. Põhjus, miks Küpros on lülitatud nn musta nimekirja, on selles, et tulumaks offshore-firmadele on Küprosel vaid 4,25%. Maksuameti koostatud madala maksumääraga riikide nimekiri on koostatud põhimõttel, et nendes piirkondades puudub piisav tulumaks offshore-firmadele.

Kaugeltki kogu kriitika, mis uue tulumaksuseaduse aadressil on tehtud, pole olnud adekvaatne. Antud juhul on aga kriitika põhjendatud ja probleem tõsine.

Ühelt poolt oli ette teada, et sellised asjad võivad välja kooruda. Praegu käivad läbirääkimised, et panna kokku pakett ilmnenud puudustest ning tulla siis välja seaduse muudatustega. Juba detsembris otsustasime, et puuduste ilmnemisel need tulumaksuseaduse muudatuse kaudu kõrvaldatakse.

Uues tulumaksuseaduses on ilmnenud kitsaskohti, mida seaduse väljatöötamisel ei osatud tähele panna. Niivõrd põhimõttelise maksusüsteemi muutmise korral oli seda lõpuni ka raske vältida. Turismifirmade probleem on selle kohta hea näide. Rahandusministeerium on tänaseks alustanud koos ettevõtjate esindajatega selliste probleemide kaardistamisega, et määratleda vajadus võimalike seadusemuudatuste osas. Hulk väiksemaid küsimusi ja maksumaksja jaoks ebaselgeid tõlgendusi on aga üheskoos maksuametiga suudetud tegelikult juba ka lahendada.

Hetkel kuum