2. märts 2000 kell 9:21

Hansapank premeerib tublimaid peresid 15 000 krooniga

Hansapank koos Arno Tali Sihtkapitali ja EV Sotsiaalministeeriumiga kuulutavad alates 2. märtsist välja neljanda järjestikuse suurte perede toetuskonkursi 'Terve ja tugev perekond'.

Konkursi eesmärk on tunnustada ja toetada suuri peresid, kus kasvab vähemalt 3 alla 18-aastast last ning kus elatakse täisväärtuslikku pereelu. See tähendab, et peetakse ausees peretraditsioone ja ühisettevõtmisi, luuakse lastele head arengu ning õppimisvõimalused.

Kui kolmel varasemal aastal oodati konkursile viie ja enam lapsega peresid, siis tänavu on konkursil osalemise eeltingimuseks kolme ning enama alla 18 aastase lapse sirgumine peres.

Konkursi 25 parimat peret valitakse välja kõigi maakondade poolt saadetud kandidaatide hulgast, kes palutakse rahvusvahelisele perepäevale järgneval nädalavahetusel 21. mail toimuvale pidulikule preemiate kätteandmise tserekooniale.Konkursi üks peaeestvõtja Hansapank paneb kahekümne viiele tublimale perekonnale välja rahalise preemia 15 000 krooni pere kohta.

'Terve ja tugev perekond' konkursist osavõtuks tuleb perel täita kohalikus omavalitsuses (vallas, linnas) nõuetekohane perekaart. Omavalitsused edastavad kahe oma piirkonnast valitud perekonna andmed 18. aprilliks maavalitsustele, kes omakorda esitavad viie oma piirkonnast valitud parima pere andmed 28. aprilliks 2000.a. Arno Tali Sihtkapitalile aadresil Toompuiestee 16 13423 Tallinn.

Kandideerida võivad ka varem osalenud, kuid mitte võitnud lasterikkad pered. Perekond võib end ka ise esitada konkursist osavõtuks kohalikule omavalitsusele või otse maavalitsusele.

Lõpliku valiku maavalitsuste esitatud kandideerivatest peredest teeb konkursi nõukogu 8. mail.

Hetkel kuum