2. märts 2000 kell 22:00

Kas aktsiisimäärade alandamine on lähiajal tõenäoline?

Kõige tähtsam on eesmärk, mida tahetakse saavutada. Üks eesmärk on aktsiisi teel parandada raha laekumist riigieelarvesse ja teine eesmärk on vähendada salaalkoholi osa turul, mis võimaldab legaalsetel tootjatel suurendada käivet. Viimasest ongi huvitatud legaalsed tootjad.

Arvan, et alkoholiaktsiisi alandamine on reaalne. Valitsus otsustas, et ei palu Euroopa Liidult üleminekuaega tax-free kaubandusest loobumiseks. See otsus piirab meie konkurentsivõimalusi. Sellepärast peame otsima uusi võimalusi, et konkurentsipositsiooni parandada, ja üks tee on alkoholiaktsiiside alandamine.

Aktsiiside alandamist soodustavad Euroopa Liidu direktiivid, sest paika on pandud miinimummäärad. Eesti ületab neid määrasid aga juba praegu märgatavalt. Olen kindel, et aktsiisimäärade alandamine vähendab illegaalse alkoholi osa.

Muidugi tuleb läheneda kompleksselt ja koos alkoholiaktsiisi määrade alanemisega peab paranema maksuameti ja politsei töö ning lahenema sotsiaalprobleemid. Aktsiisimäärad üksi ei pruugi anda loodetud efekti.

Alkoholiaktsiisi alandamine on väga ebatõenäoline. See võib tulla kõne alla kuidagi kaudselt ja kaugemas tulevikus, kui Eesti riik jõuab oma alkoholipoliitika väljatöötamiseni. Senini on see olnud lootusetu ettevõtmine, sest alkohol on olnud hea äriartikkel nii legaalsetele kui ka illegaalsetele tootjatele ja müüjatele.

Riigikassa ja maksude laekumise seis on praegu selline, et keegi ei kipu alkoholiaktsiisi alandama. Aktsiisi alandamise põhjenduseks tuuakse salaviina suurt osa. Ilmselt aktsiisimäära suurusel on oma mõju salaviina osatähtsusele, aga minu teada ei oska keegi välja arvutada, et kui suur peab olema aktsiisimäär, et salaviina osa minimeerida ja riigitulu maksimeerida. Praegu elab väga palju ametlikku kaubandust Soome turistidest ja ka siit tuleb üks vastuolu. Võrokese jaoks on legaalselt müüdav alkohol kallis, kuid Soome turisti jaoks odav.

Ma usun seda, et alkoholitootjad hakkavad tegema kuluaaritööd aktsiisi alandamiseks, aga ma ei usu, et see neil vilja kannab.

Hetkel kuum