2. märts 2000 kell 7:13

Üliõpilaste arv järjest kasvab

1994/95. õppeaastast on üliõpilaste arv Eestis aasta-aastalt suurenenud. Käesoleval õppeaastal omandab ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes akadeemilist haridust, diplomiharidust või kutsekõrgharidust 49 574 noort, mis on 19% rohkem kui eelmisel õppeaastal, teatas Statistikaamet.

18-25-aastastest noortest 23% õpib kõrghariduse õppekava alusel, kusjuures 19-aastastest iga kolmas. Üliõpilased omandavad kõrgharidust 41 õppeasutuses, millest peaaegu pooled on eraõiguslikud. Eraõiguslikes õppeasutustes õpib 25% üliõpilastest. Kogu üliõpilaskonnast õpib tasulises õppes 43%.

Avalik-õiguslike ja riiklike õppeasutuste üliõpilastest kasutab tasulist õpet 24%, nende hulgas on ka avatud ülikoolides tasemeharidust omandavad üliõpilased.

Avalik-õiguslikud ülikoolid ja riiklikud kõrgkoolid on kõrghariduse taotlejate hulgas jätkuvalt populaarsed. Avalik-õigusliku ülikooli üliõpilaskohale kandideeris 1999/2000. õppeaastaks 3,34 noort ja eraülikoolides 1,56.

Kõrghariduse taotlejate hulgas on naisi ikka rohkem kui mehi. Keskmiselt konkureeris ühele üliõpilaskohale 2,89 naist ja 2,58 meest. Suurimad konkursid olid võõrkeelte õppekavadele.

Hetkel kuum