Silva Männik • 7. märts 2000 kell 15:44

Ametiühing haaras Valga depoos initsiatiivi

Täna alustas pankrotistunud Valga külmvagunite depoo ametiühing omanikest sõltumatult läbirääkimisi Eesti Raudteega, tehes ettepaneku depoo taasriigistamiseks.

Eesti Raudtee peadirektor Parbo Juchnewitschi sõnul, kes võttis eile oma kabinetis vastu Valga depoo ametiühinguliidri Ljudmilla Kanneli, näeb ta depoo uue omanikuna Valga edukat transiidi aktsiaseltsi Estreftransservice ERTS. 'Erastamise eel näen Tallinnast kaugel asuva probleemse Valga depoo ülevõtmist Eesti Raudtee poolt vähetõenäolisena,' ütles Juchnewitsch. 'Nõukogu ei toeta seda ettepanekut.'

Eile Pariisis viibinud ERTSi arendusdirektor ja Valga linnavolikogu esimees Uno Heinla ütles, et ta kohtub juba täna Juchnewitschiga, et rääkida Valga külmvagunite depoo võimalikust ülevõtmisest.

'Kinnitan, et ERTS ei jää protsessis kõrvalvaatajaks,' selgitas Heinla. ' Kui depoo ülevõtmine on seotud ühekordse väljamaksega, siis pole ülevõtmine võimalik.'

Riik ei kavatse Valga depoo probleemidesse sekkuda ja pole ettevõtte ülevõtmisest Eesti Raudtee poolt huvitatud, sest tegemist on eraettevõttega, ütles teede- ja sideministri nõunik Andrus Villem.

Valga külmvagunite depoo omanikfirma Kaha juht Aare Viira avaldas sündmuste käigu üle imestust. 'Mina tean, et Kaha on veel depoo omanik ja ei mõista, mida nad seal jagavad,' lausus ta. 'Kui Juchnewitsch jagab ettevõtet, kes saab siis raha?' Kannel ütles, et ametiühing taotleb ettevõtte säilitamist tervikuna, et vältida tööliste massilist vallandamist. <br<

u.

Hetkel kuum