Kadi Heinsalu • 9. märts 2000 kell 10:59

Starman vaidlustas kohtus Tallinna Kaabeltelevisioonile antud võrgu kasutusloa

Starman Kaabeltelevisiooni AS esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Sideameti poolt Tallinna Kaabeltelevisioonile antud kaabeltelevisioonivõrgu kasutusloa tühistamiseks, kuna selle väljaandmisel ei ole seaduslikku alust, teatas Starmani esindava advokaadibüroo Raidla Partnerid advokaat Toomas Vaher.

1. juunil 1999. a jõustus kaabelleviseadus, mille alusel Sideamet väljastab igas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas avaliku konkursi alusel ühe või mitu kaabeltelevisioonivõrgu luba. Sideamet väljastas 13. oktoobri 1999. a Tallinna Kaabeltelevisiooni ASile 10-aastase kaabeltelevisioonivõrgu loa, mis Starmani hinnangul on õigustühine, kuna Tallinna linnas kaabel-TV teenuste pakkuja leidmiseks pole läbi viidud seaduslikku avalikku konkurssi.

Tänavu 7. veebruaril otsustas Sideamet väljastada Tallinna Kaabeltelevisioonile ka kaabeltelevisioonivõrgu kasutusloa. Toomas Vaheri sõnul leiab Starman esitatud kaebuses, et kuivõrd Tallinna Kaabeltelevisiooni võrgu kasutusluba on antud välja seadusevastaselt väljastatud võrguloa alusel, on need mõlemad dokumendid õigusvastased ning kuuluvad seega kohtu poolt tühistamisele.

Starmani poolt halduskohtus vaidlustatud Sideameti käskkirjaga anti Tallinna Kaabel-televisioonile kasutusluba kaabeltelevisioonivõrgu opereerimiseks Tallinna kesklinnas ja Haabersti linnaosas kokku 377 majas. Tuginedes Tallinna Kaabeltelevisioonile antud kasutusloale tegi Sideamet 18. veebruaril 2000. a Starmanile ettekirjutuse, mille kohaselt peaks ettevõte oma kaabeltelevisioonivõrkude opereerimise neis kattuva võrguga majades lõpetama 27. märtsiks 2000. a.

'Starman Kaabeltelevisiooni AS on teinud olulisi kulutusi ja investeeringuid oma majandustegevuse arendamiseks ning kaabeltelevisioonivõrkude rajamiseks, tuginedes õiguspärasele ootusele, et Sideamet korraldab Tallinna kaabeltelevisioonivõrgu lubade konkursi vastavalt kaabelleviseaduse sätetele ning et selle ajani on enne kaabelleviseaduse jõustumist rajatud kaabeltelevisioonivõrgu omanikel võrdsed õigused võrkude opereerimisel,' põhjendas Starmani tegevdirektor Peeter Kern hagi esitamist. Sideameti poolt Tallinna Kaabeltelevisiooni AS-le ebaseaduslikult väljastatud kasutusluba võtab aga tema sõnul Starmanilt võimaluse oma kaabeltelevisioonivõrku opereerida, millega on ettevõttele tekitatud majanduslikku kahju.

Eesti Kaabellevi Liidu andmetel on Starman suurim kaabeltelevisioonifirma Eestis, kelle turuosa ulatub 27 protsendini.

Hetkel kuum