Silva Männik • 13. märts 2000 kell 22:00

Võltsing või kuritahtlik keelepeks?

Kunstiagentuuri Haus oksjonilt ostis Anne Luik 14 000kroonise alghinnaga müüki pandud töö 45 000 krooniga. Hiljem üles kerkivaid võltsingukahtlusi kartagi oskamata ei varjanud Luik osturõõmu, väites, et haruldase töö jaoks on koht valmis vaadatud.

Tartu Kunstimuuseumi peavarahoidja Tiina Talvistu tunnistab, et maali autorluse osas on üles kerkinud tõsiseid kahtlusi. Talvistu viitab Kitsele omase pintslitehnika erinevusele võrreldes teiste piltidega, maali teistsugusele koloriidile ning figuurikäsitlusele. Analoogi sellele pildile Kitse teiste tööde hulgast Talvistu sõnul pole.

Talvistu selgitab põhjalikult, millised etapid tuleb lõpliku tõe teada saamiseks läbi käia. Esmajärjekorras vaatavad pildi üle kunstiteadlased. ?Saame kasutada ka kunstniku perekonna abi. Elmar Kitse tütar on ju ka ise maalikunstnik ning näeb tema teoseid võib-olla pisut teisiti kui võõrad,? selgitab Talvistu, tunnistades, et Kitse tütar on tõepoolest umbusku ?Tantsu? originaalsuse osas avaldanud. Kui sellest kõigest ei piisa, tuleb minna tõsisemate ja kallimate meetodite juurde. Näiteks on Talvistu pöördunud võimalike kokkulepete saamiseks politsei spetsialistide poole vajadusel Kitse signatuurile ekspertiisi saamiseks. Asjasse tuleb arvatavasti segada ka keemikud, kelle võimuses värvi koostise kindlakstegemine.

Tõe väljaselgitamine võib maksma minna mitu tuhat krooni, kuid kas see jääb maali omaniku või võltsingu müünud oksjonikorraldaja kanda, Talvistu veel öelda ei saa.

Kitse maali ümber tõsunud kära on Eesti tingimustes kurioosne nähtus. Siiani pole võltsingute suhtes erilist hirmu olnud, valdavalt usaldatakse kunstiteadlaste arvamust, kinnitab Talvistu.

Tartu Kunstimuuseumi direktori abi Epp Preem Kitse maali võltsimisse ei usu. ?See on ju nonsenss,? hüüatab ta. Keegi ei hakka Kitse järele tegema, on Preem kindel. See kunstnik oli niigi äärmiselt produktiivne, mistõttu pole tema tööd nii hirmus kallihinnalised, et neid tasuks kellelgi võltsima hakata.

Preem ei jaga ka arvamust, et ?Tants? on Kitse signatuuri kandmiseks liialt erinev töö. ?Selliseid töid tegi ta sõja ajal, juba siis oli Kits modernne mees,? lausub ta.

Kunstiagentuuri Haus juhataja Piia Saarna avaldab oma seisukoha, et võltsingujutud võivad olla tingitud mitmetest asjaoludest. Arvestada tuleb turuolukorra muutumist ja võimaliku kasusaamise eesmärgil juttude levitamist. Probleemi tuleks käsitleda kui teadvustamist, et turul võivad olla liikvel võltsingud. Galeriid peaksid olema valmis kollegiaalseks ekspertiisiks, et kaitsta oma kliente.

Kunstiagentuuri juhataja sõnul tuleb küll kõik võimalik ekspertiiside käigus selgeks teha, kuid terve mõtlemine peaks suurema osa kahtlusi välistama, ütleb ta, nõustudes Preemi toodud väidetega. Ka pildi restauraatorid olevat võltsingu suhtes skeptilisel seisukohal, kinnitab kunstiagentuuri juhataja.

Samas selgitab Saarna, kui raske on isegi ekspertiiside käigus ühest vastust saada. Esiteks on pilt 1944. aastast, kui käis sõda ning töid tehti materjalidele, mis parasjagu kätte saadi. Seetõttu on raske näiteks alusmaterjali või värvide järgi midagi otsustada. ?Ka signatuuri puhul oleme vaadanud, et aastakümnete jooksul võib see kunstnikel väga tugevasti muutuda,? lausub ta.

Täna ei oska keegi kindlalt väita, millal lõpeb kurikuulsaks saanud maali ekspertiis ja kas selle tulemused on ka vettpidavad.

Hetkel kuum