Inno Tähismaa • 14. märts 2000 kell 16:37

Ajakirjanike liit taunib meediakontsernide ühist ettevõtmist

Kahe Eestis ajalehti ja ajakirju välja andva kontserni, Eesti Meedia ja Ekspressgrupi 10.märtsi ühine pressiteade kavatsusest luua ühisfirmad tabloidide ja ajakirjade väljaandmiseks, võib kaasa tuua lähitulevikus mitmete trukiväljaannete võimaliku sulgemise, teatas EALi juhatuse esimees Ralf Amos.

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) väljendab muret ajakirjanike ja lugejate huvide võimaliku kahjustamise, monopoolsete meediaettevõtete tekkimise ja sellest tuleneva arvamusvabaduse ahenemise pärast.

EALi ei rahulda viis, kuidas kontsernide esindajad on võimalikke muutusi planeerides ignoreerinud ajakirjanike, ajalehtede ja nende lugejate huve. Lugejate huvide nii demonstratiivne eiramine võib kõigutada trukiajakirjanduse positsiooni meediamaastikul.

Väljaandjate selliseid kokkuleppeid silmas pidades kutsub EAL neis kontsernides töötavaid ajakirjanikke üles koonduma EALi egiidi alla, et kaitsta oma töö- ja kutsehuve ning teha koostööd väljaandjatega trukimeedias toimuvate muutuste kavandamisel ja rakendamisel (informatsioon EAL-i kohta www.eal.ee)

Kuna EALi algorganisatsioonid lehtede ja ajakirjade toimetustes on nõrgad või puuduvad sootuks, kutsub EAL väljaandjaid üles informeerima juba kavandatavate muutuste algstaadiumis neist ka oma meediaettevõtete tööandjaid.

Hetkel kuum