Raimo Ülavere • 15. märts 2000 kell 9:03

Infoühiskonna tehnoloogiate rahastamiseks tuleb Eestisse EList kümneid miljoneid

Euroopa Komisjoni infoühiskonna tehnoloogiate (IST) programmi raames on praeguse seisuga heakskiidu saamas 3 Eesti osalusega projekti, mille kogumaht on kümnetes miljonites kroonides, ütles IST Eesti kontaktisik Marek Tiits.

Eelmiseks tähtajaks jaanuaris laekus Eestist IST programmile rahastamistaotlusi 12 projektile, millest Tiitsu sõnul tõenäoliselt rahuldatakse kolm. Tiits ei soostunud enne projektide hindamise ja läbirääkimiste tsükli lõppemist projektide sisu täpsemalt kommenteerima.

Tiitsu sõnul võtab läbirääkimiste protsess aega umbes pool aastat, seega võivad praegu IST programmi raames rahataotluse esitajad projekti heakskiidu korral projektiga alustada umbes järgmise aasta algusest. Tiitsu ütlusel pole määratletud projekti maksumuse miinium- või maksimummäära, statistilise keskmisena on IST rahastatavad projektid suurusjärgus 1 mln eurot ehk pisut üle 15 miljoni krooni.

Euroopa Komisjoni infoühiskonna tehnoloogiate (IST) programm on finantseerimaks infoühiskonna projekte, mis töötavad välja uudseid tehnoloogilisi lahendusi nii tervishoiu, keskkonna, hariduse, elekroonse publitseerimise, keeletehnoloogiate, e-äri, mobiil- ja satelliitside süsteemide jne valdkondades. Tiits lisas, et omavastutuse osa projekti oleneb eelkõige projektist ja seda teostavast organisatsioonist. Näiteks teadusasutuste projektid võivad programmi raames saada rahalist katet 100%lt.

Finantseeritakse projekte, mille sisuks on rakendusuuringute faasist uudse toote või teenuse väljatöötamiseni jõudmine. Lisaks uuenduslikule ideele ja tugevale arendustööle on projektide juures nõutav ka selge äriplaani olemasolu väljatöötatava lahendusega rahvusvaheliselt turule tulekuks. Veel on vajalik partner ELi liikmesriigist.

Tiitsu sõnul on järgmine projektkonkursi tähtaeg maikuus.

Projektide finantseerimiseks on konkursi raames reserveeritud kokku ca 5,5 miljardi Eesti krooni ja 2000. aastaks kokku ca 15 miljardit krooni.

Taotlusi võivad esitada kõik Eestis registreeritud organisatsioonid. Lisainfo ja taotluste vormid IST ametlikul weebilehel www.cordis.lu/ist/ või Euroopa Liidu Innovatsioonikeskusest Eestis www.femirc.ee

Hetkel kuum