29. märts 2000 kell 10:26

Pensionäride osakaal kasvab hüppeliselt

Kui praegu peab kahte pensionäri Eestis üleval kolm tööealist inimest, siis hiljemalt 40 aasta pärast tuleb Eesti rahvastiku-uurijate sõnul ühel tööealisel ülal pidada kahte pensionäri.

Vanurite osatähtsus kasvab aastaks 2030 hüppeliselt praeguselt 15protsendilt kuni 35protsendini kogu rahvastikust. Vahendid sellise varem ajaloos mitte kogetud vananemise pidurdamiseks puuduvad ning tagasiteed ei ole.

Üks võimalusi paarikümne aasta pärast ligi 100 000 pea võrra väheneva tööealise rahva kompenseerimiseks on tuua sama palju tööjõudu sisse, lausus Bico Elukindlustuse juhatuse liige Georg Männik.

Eesti kõrgkoolidevahelise demograafiauuringute Keskuse teadurite Kalev Katuse ja Luule Sakkeuse sõnul on võõrtööjõu sisse toomine iganenud mõte, mis Euroopas juba ammu kõrvale heidetud.

Katuse sõnul tuleks muuta hoopis põhjapanevalt pensionisüsteemi ning Eestis pole selleks enam palju aega jäänud. Selleks tuleks loobuda pensionide maksmisel üldse majanduslikest alustest ja hakata pensioni maksma laste arvu ja nende palga suuruse pealt.

Silva Männiku uurimislugu elanikkonna vananemisest saab pikemalt lugeda homsest Äripäevast

Hetkel kuum