Allan Soon • 30. märts 2000 kell 14:19

Prantsuse radaritootja otsib koostööd Küberneetika instituudiga

TTÜ Küberneetika Instituut ja radarikonkurssidega kuulsust kogunud Prantsuse firma Thomson-CSF alustavad ühist teadus- ja arendustegevust.

Thomson on huvitatud Küberneetika instituudi teadlaste tulemustest programmide sünteesi, fotoelastsuse ja lainelevi alal. Eesti teadlastele annab koostöö võimaluse oma tulemuste rakendamiseks kaasaegses kõrgtehnoloogilises keskkonnas.

Lepingust tulenevate erinevate projektide finantseerimiseks kavatsetakse raha taotleda Euroopa Liidult ja teistelt rahvusvahelistelt programmidelt, Eesti Innovatsioonifondilt, Prantsuse valitsuselt, kavandatakse ka ühifinantseerimist.

Koostööleppe raames kavatsevad Thomson ja Küberneetika instituut luua vastastikku kasulikud pikaajalised sidemed. Leping näeb ette võimaluse kaasata koostöösse ka teisi tehnikaülikooli teadlasi ja üliõpilasi.

Thomson-CSF on Euroopa suurim kaitse - ja tsiviilsüsteemidele elektroonikaseadmeid tootev firma. Thomsoni tulud eelmisel aastal olid 6,9 miljardit eurot, firmas saab ainuüksi uurimis- ja arendustegevuse vallas tööd rohkem kui 15 000 inimest.

Hetkel kuum