Andres Reimer • 31. märts 2000 kell 14:34

Eesti Põlevkivis valmis 1500 kaevuri koondamiskava

Eesti Põlevkivis valmis esialgne koondamiskava, mille kohaselt vallandatakse tänavu 400 ning järgmisel aastal 1100 töötajat, kelle tööleidmisvõimalusi hindavad asjatundjad kesisteks.

Eesti Põlevkivi vabastab esmajärjekorras madala kvalifikatsiooniga abitöölised ja pensioniealised, et tõsta tootmise efektiivsust, ütles Eesti Põlevkivi peadirektor Mati Jostov.

Aastaks 2004 vähendatakse töötajate arvu praeguselt 5600-lt 3400-le, mida sätestav Eesti Põlevkivi arenguplaan valmib aprilli keskpaigaks. 'Kuigi elektrijaamade erastaja NRG Energy nõuab töötajate arvu vähendamist 1500 inimeseni, olen kindel, et meie poolt esitatud arv jääb lõplikuks,' ütles Jostov. 'Suurem koondamine tähendaks sotsiaalset katastroofi.'

Eesti Põlevkivi maksab lahkuvatele pensioniealistele töötajatele 57-63 eluaastani 1450 krooni suurust täiendavat ettevõtte pensioni.

Ida-Viru maavanem Rein Aidma kritiseeris NRG nõuet veelgi suuremaks koondamiseks, sest ameeriklased ei võta arvesse Kanada keemiakontserni Suncor võimalikku investeeringut põlevkiviõli tootmisse. 'Suncori tulek võib kaasa tuua hoopis täiendava vajaduse paari tuhande kaevuri järele,' lausus Aidma. 'Mõistan koondamiste vajalikkust, sest elektrienergia maksumuse vähendamiseks on see möödapääsmatu.'

Vallandatud kaevuritele läbilöögivõime andmine tööjõuturul või isegi õpetamine ettevõtjateks kujuneb maakonnale raskeks pähkliks, ütles Narva Ärikeskuse projektijuht Vadim Orlov. 'Inimesed pole nõukogude ajast päritud mentaliteedi tõttu harjunud vastutust oma saatuse pärast enda kanda võtta,' selgitas Orlov. 'Kui pensionieelikutest kaevandustöölistel tekkibki soov alustada ettevõtlust, siis näen ette suuri raskusi nendele äriõiguse ja ettevõtte majandamise oskuste õpetamisel.'

Kevad on Aidma sõnul Ida-Virumaal toonud kaas ulatusliku koondamislaine, milles igas kuus vallandatakse umbes 130st ettevõttest 200-400 inimest. 'Ootan kinnitust Euroopa Liidu abiprojektist, mille abiga loodavad ettevõtted tagaksid igas kuus kuni 80 uue töökoha tekkimise,' lausus Aidma.

Eelmisel nädalal vallandas Eesti Põlevkivi 100 Aidu karjääri täies tööjõus kaevurit tootmisüksuse madala efektiivsuse tõttu.

Hetkel kuum