3. aprill 2000 kell 22:00

Kas koos tuluga tuleks deklareerida ka vara?

Mina küll pooldan valitsuse kava, ja juba sel lihtsal põhjusel, et see samm looks niiöelda korra majja ? keegi ei saaks enam seejärel öelda, et leidis nõukogude ajal tänavalt paar miljonit, millega varandusele aluse pani, aga oli suur nõukogude-vastane ning seetõttu varjas seda seika. Ma ei pea siin silmas üksnes võimalust kergendada maksuameti tööd, ma arvan nii muidu ka.

Ma muidugi ei tea, mis maksudest edasi saab ? tõenäoliselt järgneb sellele kinnisvaramaksu kehtestamine. Aga ju siis peaks selle arvel mõni muu maks vähenema. Kuigi kui vaadata senist maksupoliitikat, siis võib uskuda, et läheb nii nagu näiteks aktsiisidega, et lihtsalt pannakse juurde. Loomulikult kui mul tuleb raha rohkem välja käia, siis see mulle ei meeldi. Samas mingi kord peab siiski olema, et välistada maksupettusi.

See on minu isiklik arvamus, usun aga, et meie firma arvamus sellest suurt ei erine.

Ma ei poolda seda, et kõik eraisikud peaksid hakkama ka oma vara deklareerima. Kuigi ma ei ole riigi- ega omavalitsustöötaja, tuleb mul deklareerida ka oma vara. Kuna olen ühe linnale kuuluva ettevõtte nõukogu aseesimees, siis tuleb täita majanduslike huvide deklaratsioon, mis sisaldab andmeid vara, õiguste ja kohustuste ? nii kinnisvara kui kõikvõimalike vee-, maa- ja õhusõidukite, pangalaenude jms kohta. Olen sellega päri, et kõik avaliku teenistuse seaduse alusel tööle võetud inimesed peavad oma vara deklareerima, seda juba korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt.

Küsimus on selles, mis huve valitsuse kavatsus teenib. Tulu deklareerimise eesmärk on maksustamine, mis on üsna konkreetne, hea ja vajalik asi, mille järgi maksuamet teeb konkreetset tööd. Vara on aga inimese eraomand ja miks ma peaksin seda eraisikuna deklareerima? Ma saan aru, et äriühingu bilanss on avalik dokument, mida on vaja vaadata, kui on näiteks soov astuda ühinguga mingisugustesse suhetesse. Eraisiku vara kohta saab andmed nagunii kätte ? autoregistrist eraisikule kuuluvate sõidukite hulga, kinnistusraamatust sellesse kantud kinnisasju jne. Ja sellest peakski piisama.

Hetkel kuum