Inno Tähismaa • 3. aprill 2000 kell 8:08

Laupäeval alustas tööd Eesti Standardikeskus

Laupäeval, 1. aprillil alustas tööd rahvusliku standardiorganisatsioonina mittetulundusühing Eesti Standardikeskus, mida juhib Viktor-Sven Kasemaa.

Eesti Standardikeskusele lähevad üle senini tegutsenud Eesti Standardiameti standardimisalased funktsioonid. Standardikeskus hakkab korraldama rahvuslikku standardimist, koostama ja ajakohastama standardiprogrammi, jagama standardiinfot ning osalema rahvusvahelises standardialases koostöös.

Eesti Standardikeskuse juhatusse kuuluvad majandusministeeriumi tööstusosakonna juhataja Oleg Epner, kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mart Relve ning Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliidu peadirektor Henn Pärn.

Eesti Standardikeskus kujundati ümber 1991. aastal asutatud valitsusasutusest Eesti Standardiamet, sest vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa Liidu põhimõtetele on standardimine vabatahtlik tegevus, mis põhineb asjast huvitatud osapoolte konsensusel. Seetõttu ei saa rahvuslik standardiorganisatsioon tegutseda valitsusasutusena.

Eesti Standardikeskuse asutajateks on ministeeriumi kõrval ettevõtete katuseorganisatsioonid ning ettevõtjatel avaneb nüüd parem võimalus oma huvide esiletoomiseks standardimistöös osalemise kaudu.

Hetkel kuum