10. aprill 2000 kell 22:00

Kas SITRA tüüpi fond tuleb luua Eesti Panga juurde?

Ilma selliste fondideta ei saaks Eesti osaleda ELi programmides. Eesti Pank ei toimi meil aga riigipangana, kuidas ta saab üldse midagi finantseerida? Eesti Pank on praegu ainult number 8 valvur, kes hoolitseb, et number 8 ei muutuks millekski muuks. Nii et esiteks tuleks Eesti Pank muuta normaalseks Euroopa pangaks, muuta seadusega tema struktuur vastavaks Euroopa Liidu struktuuridele. Muidu ei saa Eesti ELi liikmeks.

Teiseks ? tehnoloogia arendamine on puhas äriplaan. Kõiki tehnoloogiaid, mis tõotavad tuua rohkem raha sisse, kui nad endale võtavad, tuleb finantseerida ? toetamine on tasuta raha äraandmine vallasandile. Aga seda peab tegema nii, nagu pangad ikka äriettevõtetesse investeerivad ? targalt asja uurides, mitte sõpradele raha jagades.

Eesti vajab uut hoogu, programmi, mis aitaks Eesti innovatiivsust suurendada ja selleks kindlasti üks võimalus oleks mingi SITRA tüüpi asutus luua. Minu seisukoht ei ole veel aga välja kujunenud, kas see asutus peaks kindlasti Eesti Panga juures olema, aga et sellist tegevust peaks riiklikult kuidagi toetama, see on ka selge. Ei vaidle põhimõtteliselt vastu võimalusele, et see oleks keskpanga juures, kuid ma leian, et sihtasutus ei tohiks olla nii kitsas, et sellega tegeleksid ainult Eesti Panga spetsialistid. Võib-olla peaks otsustajate seas olema ka Teaduste Akadeemia, haridusministeeriumi jt asutuste spetsialiste.

Leian, et SITRA-taolise investeerimisfondi asutamine on väga vajalik aitamaks tugeva kasvupotentsiaaliga ettevõtmisi idee- ja katsestaadiumist edasi. Kui sellise fondi rahastamiseks ka kasutatakse Eesti Panga vahendeid, ei näe ma mingit põhjust, miks peaks fond edaspidigi jääma Eesti Panga hallata. Soome SITRA allub parlamendile. Võib-olla peaks ettevõtluse arendamisega tegelev investeerimisfond kuuluma hoopis majandusministeeriumi alla. Ka fondi rajamiseks vajalikke vahendeid võiks laiemalt otsida ? näiteks ülekapita-liseeritud Hüvitusfondist.

Ma põhimõtteliselt ideed pooldan, kuid ma ei tahaks, et see oleks lihtsalt kopeerimine. Selline SITRA tüüpi fond võiks tõesti olemas olla, kuid ma pole 100 protsenti veendunud, et see peaks tegutsema keskpanga juures. Tegelikult pole minu arust tähtis see, kus või mille juures miski tegutseb, vaid et see korralikult töötaks. See, et soomlastel SITRA keskpanga juures on, ei ole veel iseenesest soomlaste edu saladus. Meil on olemas selletaoline sihtasutus, Innovatsioonifond. Minu arvates tuleks esmalt üle vaadata, miks selle tegevus ei rahulda. Võimalik, et fondi saab korralikult tööle.

Hetkel kuum