Ülo Toomsalu • 10. aprill 2000 kell 6:14

Politsei kasutab kiirusemõõtjaid seadusevastaselt

Sideamet nõuab, et politsei taotleks kasutusluba umbes 60-le iga päev kasutuses olevale raadiosagedusalas töötavale kiirusemõõtjale, mida seni on ameti hinnangul kasutatud seadusevastaselt, kirjutab Postimees.

Sideameti spetsialistide väitel on raadiosagedustel töötavad kiirusemõõtjad Stalker ning teised samal põhimõttel töötavad seadmed olnud seni väljaspool seadust, sest neid kasutav politseiamet pole oma üheksa-aastase ajaloo jooksul sideseadmete registreerimiseks ja neile kasutusloa saamiseks sideameti poole pöördunud. Alles umbes kuu aega tagasi sideametisse jõudnud politseiameti kiri sisaldas soovi kiirusemõõtjatele seadusejärgselt kasutusluba saada.

Sideameti peadirektor Jüri Jõema ütles Postimehele, et raadiosagedusel töötavaid kiirusemõõtjaid kasutatakse rahvusliku raadioseadmete plaani järgi raadioseadmete tööks ette nähtud sagedustel.

Jõema sõnul rikkus politseiamet seadmete registreerimisest hoidumise ja raadiosageduste kasutamise loa mittetaotlemisega varem raadioseadmete kasutamise korda ning eirab nüüd juba kolm nädalat kehtivat telekommunikatsiooniseadust. Jõema ei nõustunud kommenteerima, kas sideamet kavatseb politseid karistada.

Seadus lubab raadiosaateseadme tehnilise loata paigaldamise eest määrata 2000-100 000 krooni trahvi ja selle kasutamise eest 5000-100 000 krooni. Lisaks sellele kohaldatakse õigusrikkumise objektiks olnud seadme erikonfiskeerimist. Kuni 20 000kroonist trahvi võivad teha sideameti peadirektor ja tema asetäitja, suuremat halduskohtunik.

Politseiameti pressibüroo juhataja Indrek Raudjalg ütles Postimehele, et politseiameti seisukohalt on tegemist juriidilise probleemiga, kus riigiametid tõlgendavad seadust erinevalt. 'Politsei peab kiirusemõõtjaid eriotstarbelisteks raadiosagedusseadmeteks, mis peavad uue seaduse järgi olema vaid sideameti vastavasse nimekirja kantud,' rääkis Raudjalg. 'Politsei on teinud sideametile vastava taotluse.'

Jõema sõnul ei tule see võimalus kõne alla, kuna on alust arvata, et politsei kiirusemõõtjad ei tööta raadiosagedusseadmetele ette nähtud sagedusalas. 'Sideamet lähtus oma arvamuses seadustest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Politseiamet pole meile sellist eriarvamust kunagi esitanudki,' lisas Jõema.

Hetkel kuum