11. aprill 2000 kell 22:00

Kas teie erakond toetab sotsiaalmaksu tõstmist?

Maksupoliitika puhul on pikemas perspektiivis kõige olulisem see, kuidas õnnestub pensionireform läbi viia. Kõige odavam ja valutum võimalus on vähene, paari protsendi piires toimuv sotsiaalmaksu tõus. See võimaldab välistada riigieelarve ülekoormamist ja suurte laenude võtmist ning aitaks kaugemas tulevikus vältida järsku sotsiaalmaksu tõusu.

Tulumaksu osas peab füüsilisest isikust ja juriidilisest isikust ettevõtete maksustamine järgima ühte põhimõtet.

Kinnisvaramaks tuleb varem või hiljem kehtestada ja optimaalne oleks seda teha aastal 2005. Selleks on vaja võtta vastu uus seadus ning töötada välja maksumudelid. Kinnisvaramaks tuleks maamaksu asemel. See on paratamatu, et maksustamine peab toimuma turuväärtuse alusel.

Kange alkoholi aktsiisi peaks vähendama. See aitab parandada aktsiiside laekumist. Kütuseaktsiisi osas oleme järk-järgulise tõstmise poolt. Kütusehinnas on aktsiisitõusu osa tagasihoidlik. Me räägime aktsiisitõusu puhul kümnetest sentidest aga hind on juba pea 10 krooni.

Sotsiaalmaksu tõstmisele on Reformierakond vastu. Samas on valitsus teinud rahandusministeeriumile ülesandeks koostada eelnõu, millega pannakse paika uued kohustuslikud kindlustuse liigid ja kindlustamine toimuks sotsiaalmaksu arvelt.

Kindlasti tuleb rida ettepanekuid erinevate maksusoodustuste tegemiseks. Reformierakonna lähenemine saab olema selline, et kui maksusoodustused leiavad koalitsiooni enamuse toetuse, siis peab sellele järgnema jõulisem riiklike kulutuste piiramine.

Kui sellest aastast on ettevõtte maksukoormus saanud leevendust, siis nüüd peaks võtma suuna üksikisiku tulumaksukoormuse leevendamisele. Üks võimalus on tõsta tulumaksuvaba miinimumi, teine võimalus on kaaluda tulumaksumäära alandamist. Üksikisiku tulumaksumäära alandamine ei saa tõenäoliselt realiseeruda juba järgmisel aastal, kuid kaugemas tulevikus võib see osutuda võimalikuks.

Kinnisvaramaksu osas on kategooriline ei Mõõdukate soovile tõrjuda ettevõtlus Tallinnast välja. Nemad ütlevad selle kohta natukene teiste sõnadega, aga Mõõdukate kinnisvaramaksu eesmärk on ebamugavuste tekitamine Tallinna ettevõtetele, lootuses, et see siis kuhugi mujale liigub.

Hetkel kuum