25. aprill 2000 kell 8:52

Äripäev: suund on üksikisiku tulumaksu kaotamisele

Äripäev teeb oma homme ilmuvas juhtkirjas poliitikutele ettepaneku seada eesmärgiks üksikisiku tulumaksu kaotamine.

Tulumaksu kaotamine kahandab riigi tulubaasi ja vähendab poliitikute poolt ümberjagatava raha hulka ja selleks tehtavaid kulutusi. Riik peab osad oma senistest funktsioonidest kaotama või andma üle erasektorile.

Tulumaksu kaotamine tõstab inimeste sissetulekut, mis omakorda vähendab nende arvu, keda riik peab riigi- või kohaliku eelarve kaudu toetama. Samuti suurendab see eestlaste säästmist.

Riigieelarves tekkiv auk ei ole sama suur kui üksikisiku tulumaksust laekuv summa, sest tarbimise ja majanduse elavnemine suurendab käibemaksu ja aktsiiside laekumist. Paraneb ka sotsiaalmaksu laekumine, sest väheneb füüsilisest isikust ettevõtjate arv.

Rahandusministeer Siim Kallase väitel laekub üksikisiku tulumaksust käesoleval aastal riigile ligi 7 miljardit krooni, millest umbes kolm miljardit laekub riigi- ja ülejäänud kohalikesse eelarvetesse.

Üksikisiku tulumaksu kaotamisel on kõige tõsisemaks probleemiks kohalike eelarvete normaalse tulubaasi säilitamine. Sellepärast on maksureformi eelduseks haldusreformi edukas läbiviimine.

Äripäeva arvates võiks kohalike eelarvete probleemi lahedada 2005 aastast planeeritav kinnisvaramaks, mis peaks jääma kohalikuks maksuks. Samuti on võimalik omavalitsustel aktiivemalt kehtestada müügimaksu.

Hetkel kuum