25. aprill 2000 kell 10:21

Õppelaenule jääb esialgu täielik riigigarantii alles

Valitsus otsustas tänasel istungil Riigikogu menetlusest tagasi võtta haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi oleks õppelaenusummast edaspidi riigi poolt garanteeritud 80%, teatas valitsuse pressibüroo.

Samuti oleks haridusseadusesse sisse viidud printsiip, mille kohaselt garanteerib riik õppelaenusumma jäägilt laenusaaja poolt krediidiasutusele tasumisele kuuluva intressi 50 protsendi ulatuses.

Eeltoodud põhimõtete rakendamine muudaks õppelaenu senisest riigi poolt täielikult tagatud laenust riigi poolt osaliselt tagatud laenuks ning tooks kaasa nii laenuvõtjate kui laenuandjate ulatuslikuma vastutuse ning suuremad kohustused.

Riik, krediidiasutuste esindajad ning üliõpilasorganisatsioonide esindajad ei ole saavutanud rahuldavat kokkulepet, mis on aga vajalik, rakendamaks eelnõus sätestatut ning vältimaks ulatuslikke negatiivseid sotsiaalseid tagajärgi. Lähtudes eeltoodust otsustas valitsus võtta nimetatud eelnõu Riigikogu menetlusest tagasi võtta.

Hetkel kuum