27. aprill 2000 kell 22:00

Kas ametiühingute mõjuvõim Eestis suureneb?

Ametiühingute peamine roll on töötajate õiguste kaitse, aga kui vaatame ametiühinguid sajandi algusest, siis on see roll muutunud. Ametiühing on ja jääb põhiliseks sotsiaalseks partneriks valitsusele ja tööandjale. Ametiühingute mõjuulatus ja roll järjest kasvab ja valitsus ning tööandjad peavad hakkama järjest rohkem ametiühingutega arvestama.

Kui tööandja näol ei ole tegemist ühepäevaliblikaga ja ta tahab jääda turule püsima ka homme, siis tema töötaja peab olema produktiivne ja selline saab olla ainult lojaalne töötaja, kes teab firma muutustest ning plaanidest. Sama kehtib ka valitsuse osas, sest kui sa oma kodanikkonnaga läbi ei räägi ja seadusloomes nendega ei arvesta, siis ei jõua me kuhugi.

Tõenäoliselt tuleb tulevikus rohkem ette ka teedesulgemisi ja kindlasti tulevad ka töökatkestused. See on üks vorm, mille abil oma väga selgeid nõudmisi toetada. Samas ega streik lahendust ei anna ja ikkagi peab pidama läbirääkimisi. Kui vint keeratakse liiga üle, siis ei jää töötegijal ka midagi muud üle.

Ma arvan, et ametiühingute mõju Eestis tulevikus ei suurene, aga samas ei ole ma ka nõus arvamusega, et nende mõju võiks hakata vähenema. Ma usun, et Eesti ametiühingute liikumine ei kujune nii mõjuvõimsaks kui see on Skandinaavias või arenenud Euroopa riikides.

Ametiühingute populaarsuse suurenemist takistab eestlase loomupära ja ka meie majanduse struktuur. Eestlane ei ole temperamentne ja emotsionaalne, vaid pigem kaalutlev. Nii ma vähemalt loodan, et eestlane on kaalutlev inimene.

Eesti Põlevkivil on väga suur ametiühinguorganisatsioon ja vähemalt meie ametiühingu liikmed on küll kaalutlevad. Nad saavad väga hästi aru oma võimalike protestiaktsioonide tagajärgedest. Hiljuti kavatsesid nad minna piketeerima selle vastu, et Eesti Energia ostab sisse elektrit. Samas kui selgitasime, et me täna ekspordime elektrienergiat 15 korda rohkem, kui seda sisse ostame, siis nad said väga hästi aru, et nende aktsioonil pole mõtet. Eesti ei saa ühelt poolt piiri kinni panna, sest siis võivad analoogselt käituda meiega ka partnerid ja samuti ei osta enam meilt elektrienergiat.

Hetkel kuum