Ülo Toomsalu • 28. aprill 2000 kell 6:06

Kaitsepolitsei peab Venseli süümevandest vaikima

Seadused ei luba kaitsepolitseil kommenteerida Eesti Panga presidendi kohast loobunud Vello Venseli süümevandeskandaali, kinnitab intervjuus Eesti Päevalehele kaitsepolitsei (kapo) komissar Hannes Kont.

Kas kaitsepolitsei tegi Venseli taustast ettekande presidendi kantseleile ja keskpanga nõukogule, kui ta esitati kandidaadiks Eesti panga presidendi kohale, või hiljem?

Kaitsepolitsei ei pea võimalikuks kommenteerida ühtegi konkreetset juhtumit. Nagu kõigil teistel riigiametitel, on kaitsepolitseiametil kohustus vastata õigeaegselt kõikidele asjakohastele järelepärimistele, mis tulevad teistest riigiametitest ja eraisikutelt.

Kas keskpanga nõukogu esimehel Mart Sõrgil ja nõukogu ülejäänud liikmetel on õigus saada kaitsepolitseilt riigisaladusega kaitstud andmeid?

Neil on ametikohajärgne õigus juurdepääsuks riigisaladusele, kuid seda üksnes ulatuses, mis on vajalik neile pandud ülesannete täitmiseks.

Kas kaitsepolitsei saab kinnitada mitmete usaldusväärsete riigiametnike andmeid Vello Venseli väidetava vabatahtliku ülestunnistuse kohta koostööst Nõukogude salateenistuse KGBga?

Kehtivad seadused ei võimalda meil kommenteerida mitte ühegi meedia poolt väljapakutud isiku seotust KGBga.

Kes saab seda kahtlust kommenteerida ning seda kinnitada, kui see tõele vastab? Kas kaitsepolitsei peab üldse normaalseks, et mitte keegi ei tohi ametlikult kinnitada või ümber lükata andmeid, mille kohta avalikkus tõsiseid ja põhjendatud kahtlusi avaldab?

Kaitsepolitseiamet on täpselt niipalju avalik, kui on meid selleks volitanud seadusandja, st et on valdkondi, mida ei avalikustata isegi siis, kui avalikkus sellest väga huvitatud on.

Kas kaitsepolitsei koostab taustaettekandeid kõrgemate riigiametnike ametisse kandideerijate kohta?

Tulenevalt riigisaladuse seadusest ja kooskõlas jälitustegevuse seadusega teostame üksnes nende riigiametnike julgeoleku kontrolli, kes taotlevad riigisaladusele juurdepääsu luba, ning kõik nimetatud isikud on sellest teadlikud ning meile ka vastavad volitused andnud.

Hetkel kuum