1. mai 2000 kell 22:00

Kas kanalitasu kehtestamine sadamaseadusega on õige?

Maailmapraktikas korjatakse kanalitasu ilma sadamaseaduses kehtestamata. Ainuke küsimus on selles, et selle raha peab saama akvatooriumi omanik ? Pärnu sadama puhul siis Pärnu linn. Omavalitsus peaks raha endale saama ja tema reguleeriks seal ka kõiki töid ? süvendustööd jne. Pärnus läheb see raha aga paraku erakapitalil olevale firmale.

Ma arvan, et kanalitasu peaks tulenema veeseadusest. Vesi on avalik asi ja seda ei saa keegi peale omavalitsuse hallata. Asutada saavad seda aga kõik ja see annabki õiguse küsida korrashoiu tasu kanalisse sisse sõidetud päevadel.

Kogu see probleemistik on üles kerkinud Pärnu sadama juhtumi põhjal. Ministeeriumi arvates on kanaliga seotud probleemid tsiviilõiguslikud probleemid ja neid ei ole otstarbekas sadamaseadusega reguleerida. Kanalitasu peaks reguleerima asjaõigusseadus. Nii nagu teisi objekte, mille peale raha kulutatakse ja mis looduses on piiritletavad ja jälgitavad, peaks ka kanaleid käsitlema asjana asjaõigusseaduse mõistes.

Neljapäeval koguneb ministeeriumis sadamaseaduse täiendamiseks Eesti sadamate liidu seltskond, kus tulevad arutusele kõik sadamaseaduse muudatusettepanekud.

Hetkel kuum