Inno Tähismaa • 5. mai 2000 kell 12:49

Toomas Savi tegi Euroopa Nõukogus ettepaneku kulusid kärpida

Strasbourgis praegu jätkuval Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee korraldatud Euroopa riikide parlamentide esimeeste konverentsil soovitas Riigikogu esimees Toomas Savi kulutusi kokku hoida, vahetades informatsiooni interneti teel ja vähendades kohtumiste arvu väljaspool Strasbourgi ja Pariisi.

Toomas Savi ütles, et väikestel delegatsioonidel, nagu Eestil, pole võimalik osaleda kõikidel komiteede istungitel ja seetõttu ei jõua neid puudutav informatsioon alati kõige kiiremini rahvusparlamenti. Ta lisas, et informatsiooni vahetus oleks palju efektiivsem komisjonide otsekontaktide kaudu. Tänapäeval pakub selleks lihtsamat ja odavamat võimalust Internet, ütles Savi.

Savi kõneles ka Euroopa Nõukogu finantseerimisega seonduvatest probleemidest. Ta juhtis tähelepanu sellele, et paljude liikmesriikide eelarved näevad ette avaliku sektori kulutuste kokkuhoidu, mis puudutab ka parlamentide kulutusi. Et täita vajalikke ülesandeid ning samal ajal raha kokku hoida, on Savi ettepaneku kohaselt üheks võimaluseks komiteede kohtumiste arvu vähendamine väljaspool Strasbourgi ja Pariisi. Näiteks tuleks vältida kohtumiste organiseerimist Mehhikos või mujal Euroopa ja Aasia eksootilistes riikides, lisas ta.

Kõneldes koostööst teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu OSCE Parlamentaarne Assamblee, NATO ja Euroopa Parlament, pidas Savi oluliseks kontaktide edasist tihendamist, et vältida tegevuste dubleerimist. Eriti puudutab see tema sõnul koostööd OSCEga, kuna mõlema organisatsiooni volitused on võrdlemisi sarnased.

Hetkel kuum