Kristel Raesaar • 8. mai 2000 kell 8:51

Kas pensionirahade paigutamist välismaale tuleks piirata?

Kas teise samba pensionirahade paigutamisel tuleks kehtestada piiranguid Eestist välja investeerimisele?

Lühike vastus oleks 'ei'. Olulisemad põhjendused oleksid (samuti väga lühidalt) järgmised:

a) Eesti on äärmiselt avatud riik, sh ka kapitali liikumise aspektist (ja see samm on vaieldamatult edukas olnud). Seetõttu kaotavad igasugused üksikute aukude sulgemised kapitali liikumise piiramiseks oma efekti kiiresti (väljavool toimub siis lihtsalt teiste vahendite arvel teistest aukudest);

b) Eesti vägagi õhukese finantsturu juures muudab pensionisäästude vähegi kõrgem kontsentreerumine siinsele turule II sambasse investeerimise riskantsemaks (loota, et pensionirahade tekkel turg oluliselt laieneks, siiski ei tasu);

c) Nii kurb kui see ka ei ole, näitab ajalooline kogemus, et säästude suunamisega kodumaisele turule kaasneb varem või hiljem nende samade rahade suunamine eelarvedefitsiidi katteks.

Piirangute kehtestamise pooldajate peamine argument on pikaajalise kapitali puudumine Eestis. Esiteks, vaadates Eesti kapitalikontot, pole kapitali struktuur sugugi nii halb. Teiseks, pikaajalise kapitali vähese sissetuleku taga on omad kindlad põhjendused. Eelkõige nimetaksin ma investorite siiani püsivat teatud kõhklust Eesti majandusarengu pikemate perspektiivide osas.

Ja siit küsimus: miks peaks siis riik kohustama tulevasi pensionäre hoidma raha keskkonnas, kus teised seda nii väga hoida ei tahaks (aga kordan veelkord: pikaajalise kapitali puudumise kui probleemiga opereerimine muutub päev-päevalt üha vähem veenvamaks).

Hetkel kuum