9. mai 2000 kell 22:00

Kas kolme aastaga saab maksukoormust vähendada 33,6ni?

Maksukoormuse vähendamine 33,6ni sisemajanduse kogutoodangust kolme aastaga on võimalik.

Selleks on olemas juba ka poliitilised kokkulepped: tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 1000 kroonini, üksikisiku tulumaksu sidumine laste arvuga, füüsilisest isikust ettevõtjate ettevõtlusesse jäetud summade vabastamine tulumaksust.

Käimas on aktsiisipoliitika muutused, näiteks kange alkoholi aktsiisi vähendamine ja tubakaaktsiisi põhimõtete muutmine.

Kindlasti tuleb veel revideerida riigi kulude poolt, tundub, et siin on kokkuhoiureservi, nii et tulude vähenemisel ei tohiks kuludega probleeme tekkida.

Mingi maksu, ka sotsiaalmaksu tõstmine või uute maksude kehtestamine võivad Eesti majanduse konkurentsivõimele hukatuslikuks saada.

Pikemas perspektiivis võiks küll kaaluda kinnisvaramaksu kehtestamist, aga seda mitte järjekordse uue maksuna, vaid üksikisiku tulumaksu asemele.

Maksude alandamine ei saa olla eesmärk omaette. Makse ei saa alandada seepärast, et riigi elu vajab arendamist ? Eesti riigil on täita täpselt samasugused funktsioonid nagu suurriikidel. Väga palju finantseeringuid nõuab mitte üksnes pensionireformi II samba käivitamine, vaid ka nt Euroopa Liit, NATO. Tuleb käivitada töötu-, tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus ? need küll ei ole eelarveprobleemid, ja neid saab lahendada teistmoodi. Küll aga tekib probleeme pensionireformi esimese samba defitsiidiga.

Üldiselt on niisugune komme ? laenu võtta, kui omal raha napib. Eesti laenukoormus on väike ja laenukoormuse suurendamine praeguse taseme juures võimalik. Kõige parem on muidugi öelda, et kaotaks maksud ära ja laenu ka ei võtaks. Aga mis siis saab? Asju tuleb siiski vaadata tasakaalus.

Maksupoliitika pole ainuke poliitika, mida tuleb järgmised kolm aastat ajada.

Eelarve koostamise põhimõtted tuleb viia vastavusse koalitsioonileppega ? see ei räägi maksukoormuse vähendamisest, vaid tõusu pidurdamisest. Ka räägib koalitsioonilepe veel paljudest muudest asjadest, näiteks õpetajate palga tõstmisest, tulumaksuvaba miinimumi tõstmisest.

Hetkel kuum