Inno Tähismaa • 11. mai 2000 kell 15:44

Uuring: firmajuhid on suured internetikasutajad

Otsustajate e-seire uuringust selgus, et internetti kasutab vähemalt korra nädalas 67% Eesti firmajuhtidest, teatab turu-uuringufirma AS Emor.

Firmajuhtide suur internetikasutus loob võimaluse interneti kasutamiseks olulise müügi- ja suhtluskanalina äriturgudel, kus ostjateks on firmad.

Emori arvuti-, interneti- ja e-kaubanduse kasutamist kaardistavast uuringust selgus, et arvutit kasutas viimase kuue kuu jooksul 81% Eesti juhtidest. Internetti või e-maili saatmise võimalust olid küsitletud juhtidest viimase kuue kuu jooksul kasutanud ligi kolm neljandikku (73%).

Seega omavad firmades juhikohtadel töötavad inimesed Eesti keskmisest oluliselt paremat juurdepääsu uuele suhtluskeskkonnale. Eesti 15-74. aastaste elanikega võrreldes on firmajuhtide seas arvuti kasutajaid üle 2 korra enam (6 kuu jooksul on arvutit kasutanud 36% elanikest), interneti kasutajaid koguni 3 korda enam (elanike seas vastavalt 26%). Enam kui pooltel juhtidest on personaalarvuti ka kodus.

Seega on juhid ja otsustajad uue infokeskkonnaga olulises osas haaratud, mis võimaldab arvutivõrku viia firmadevahelise suhtlemise, müügi- ja ostusoovide vahetamise.

Otsustajate e-seire viis Emor läbi telefoniintervjuudena Otsustajate Omnibussi raames. Uuring toimus 20. märtsist 7. aprillini 2000. Uuringu käigus küsitleti 700 tipp- ja keskastme firmajuhti.

Hetkel kuum