15. mai 2000 kell 22:00

Kas töötajad tuleb kaasata ettevõtte juhtimisse?

Mõte iseenesest on huvitav, suurepärane ja õilis. Kindlasti on ajaloost võimalik leida näiteid, kus suurtel pöördeaegadel on sellelaadseid katsetusi tehtud. Keskerakond üldiselt toetab ideid, mis viivad osalusdemokraatia laiendamise suunas ? töötajate osalemine ettevõtte juhtimises on üks osalusdemokraatia vorme. Osalusdemokraatia on üldiseks moesõnaks saanud.

Mina isiklikult suhtun sellesse võrdlemisi skeptiliselt ? ettevõtte juhtimisega kaasneb alati vastutus, sellele küsimusele ei pöörata aga erilist tähelepanu. Kindlasti on võimalik leida eri mudeleid töötajate osalemiseks juhtimises, aga mis on nende õigused ja mis vastutus? Need peavad olema selgelt piiritletud. Kõne alla võib tulla variant, kus töökollektiivi esindaja sõnaõigusega osaleb ühel või teisel koosolekul, kus on arutusel ettevõtte arengut või töötajaskonda puudutavad asjad. Kuna tegemist on meie jaoks võrdlemisi uue ideega, siis tuleb erinevaid mudeleid (osavõtu-, sõna- või hääleõigus) hoolega kaaluda, enne kui asi seadustamiseni jõuab.

Ettevõtte majanduslik edu tuleb igas firmas läbi klientide, töötajate ja ettevõtte toimimiskeskkonna rahulolu. Töötajate ra-hulolu ei saa saavutada vaid tänase normaalse palgaga. Kadi Pärnitsal on tuline õigus ? vaid informeeritud ja oma tulevikus kindel olev töötaja on lojaalne töötaja, enamasti isegi lojaalsem kui momendil kõrgelt makstav. Informatsiooni saamiseks aga ei pea olema juhatuses või nõukogus osalus, sest töötajate informeerimise süsteem tuleb ka potentsiaalse esindaja korral üles ehitada, muidu tekiks juurde vaid üks informeeritud kodanik. Probleem on kõigi tööandjate jaoks olemas, aga välja pakutud idee on toores, korrastamata ja isegi naljakas, näiteks kuidas rääkida kaasa omanike vahetuses või kas on õigus kellelgi peale omanike otsustada investeeringuid.

Ilmselt viiks kiiresti asja seadustamine järjekordse tobeda seaduseni, mis aga küll tugevdaks ametiühingute rolli, looks mõnetuhandelise valgekraeliste ametiühinglaste klassi ja loomulikult looks nende jaoks töökohad (töötajate ja ettevõtte arengu arvelt). Töötajate informeerimise probleemi see ei lahenda ja firma eduks vajalike lojaalsete töötajate arvu ei suurenda. Pigem vastupidi, sest tekib juurde üks huvigrupp.

Hetkel kuum