Tiit Elner • 16. mai 2000 kell 14:38

Välisdokumentide kasutamine Eestis lihtsustub

Valitsus kiitis täna heaks seaduseelnõu, millega kaob välisriigi dokumentide legaliseerimise nõue Eesti välisministeeriumis.

Nõue puudutab praegu näiteks välisriikide ettevõtete registreerimisdokumente, ilma legaliseerimiseta ei ole võimalik nendega Eestis seni mitmesuguseid toiminguid teha.

Valitsus kiitis täna heaks välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu. 1961.a. Haagis sõlmitud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooni eesmärk on kaotada välisriigi avaliku dokumendi diplomaatilise või konsulaarlegaliseerimise nõue riikidevahelises dokumendikäibes.

Konventsiooni kohaselt on ainsaks formaalsuseks, mille täitmist võib nõuda juhul, kui on vaja kinnitada allkirja või dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust, nõue lisada dokumendile konventsioonile lisatud näidise kohane tunnistus (apostill), mille on väljastanud dokumendi päritoluriigi pädev ametiasutus.

Konventsiooniga ühinemine jõustub selle riigikogus vastuvõtmise ja presidendi poolt väljakuulutamise järel.

Hetkel kuum