Silva Männik • 17. mai 2000 kell 10:48

Parimaks innovatsiooniprojektiks sai ASi Küberneerika navigatsioonisüsteem

Tänavusel Tehnoloogia 2000 messil tegi innovatsioonifondi nõukogu teatavaks eelmise aasta parima innovaatilise projekti, milleks tunnistati ASi Küberneetika struktuuriüksuse EKTA poolt teostatav suuremahuline töö navigatsiooni ja liikluse tulemärkide juhtimissüsteemi ja elementide arenduseks, tootmise ja turunduse ettevalmistamiseks. EKTAL on väljavaateid saada tellimusi signaallaternate ekspordiks kuni 100 miljonit krooni aastas.

Navigatsioonimärkide ja nende juhtimissüsteemi ümberkorraldamine Eesti oma arendusorganisatsiooni tööna võimaldab säästa miljoneid kroone importi, selgitas Sihtasutuse Eesti Innovatsioonifond juhataja Jüri Lichfeld.

Tulemärkide käsitsiteenindamine, mis nõudis 800 inimest teenindavat personali, asendataks automaatse toimimise ja operatiivse kontrolliga. Märgutuledena võetakse kasutusele töökindlad ja voolusäästlikud signaallaternad. Sellised märgutuled on perspektiivsed rakendamiseks ka valgusfoorides.

1998. aasta parimaks projektiks tunnistati Tartu Ülikooli Biokeemia Instituudi projekt 'Bioaktiivsete peptiidide uurimine ja tootmine' 1997. aasta esiprojektiks sai taas Küberneetika ASi (endise Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi) loodud andmeturbesüsteem PRIVADOR. Süsteem võimaldab siduda lokaalseid arvutivõrke turvaliselt läbi üldkasutatavate sidekanalite ja Interneti.

Hetkel kuum