18. mai 2000 kell 22:00

Kindlustuspoliis ? paber või leping?

Vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu sõlmimisel on mõistlik lugeda hoolikalt läbi kindlustustingimused ja jälgida, et kõik tähtsad asjaolud lepingusse kirja saaksid.

Liiklusõnnetuse risk on üldjuhul kaetud kõigi seltside vabatahtliku sõidukikindlustuse toodetes, kuid jälgida tuleb, kas liiklusõnnetuse riskile lisandub ka mõne muu välise jõu põhjustatud kahju hüvitamine (näit jääpurikad majakatuselt vms). Samuti tuleb silmas pidada seda, kas kindlustuskaitse kehtib ainult teeliikluses või laieneb avalikuks liikluseks suletud aladele (koduõu).

Enamikus seltsides on kindlustatud ka avariilise sõiduki õnnetuskohalt äravedu. Liiklusõnnetuse riskile lisanduvad tulekahju, loodusõnnetuse, vandalismi ja varguse-röövimise riskid. Võimalik on valida, kas kindlustada varguse ja röövimise riski või mitte. Sellest sõltub suuresti kindlustuspreemia suurus. Lisakindlustuskaitsena saab mõnes seltsis juurde osta asendusauto võimaluse juhuks, kui kindlustatud sõiduk viibib remondis, samuti näiteks reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse.

Omavastutuse suurusest sõltub pöördvõrdeliselt kindlustusmakse. On hea, kui omavastutus puudub salongiklaasidel ja lisavarustusel. Salongiklaaside kindlustamine omavastutuseta tähendab väikese lisapreemia maksmist. Lisavarustuse kindlustamine on mõnedel seltsidel teatud maksumuse ulatuses hinna sees, tavaliselt eeldab see aga kokkulepet ja lisapreemia tasumist. Igal juhul tuleb kindlustatud lisavarustuse loetelu märkida poliisile.

Kuriteoriskide vastu kindlustamisel nõuab selts korraliku signalisatsiooni ja immobilaiseri olemasolu. Paha ei tee ka markeeritud klaasid. Mehhaanilisi ärandamisvastaseid seadmeid (roolilukk, mult-t-lock jms) üldiselt ei aktsepteerita.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb määrata võimalikult täpselt sõiduki maksumus (harilik väärtus). Üldjuhul toimub hüvitamine turuhinna alusel, poliisile märgitud summa on üksnes hüvitise ülemine piir, millest rohkem selts ei maksa. Ülekindlustusel pole erilist mõtet: kindlustuspreemia on suurem ja teatud asjaoludel võib selts hakata kahtlustama kindlustuspettuse kavatsemises. Erand on siin kindlustus esmamüügi hinna peale uute autode puhul, mispuhul selts kohustub teatud aja jooksul (piiratud sõiduki läbisõidu või kuudega) sõiduki varguse või täieliku hävinemise korral maksma välja uue auto hinna.

Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb täita kindlustusavaldus. Avaldusel märgitud andmete õigsuse eest vastutab kindlustusvõtja. Avaldusele ja poliisile tuleb märkida ka võimalikud erikokkulepped ja -asjaolud. Eestis liigub üsna palju mõne aasta vanuseid sõiduautosid, millel on ainult üks võtmekomplekt. Kui see iseenesest tühine fakt avaldusse ja poliisile märkimata jätta ning sõiduk varastatakse, nõuab selts kõigi võtmekomplektide esitamist. Tavaliselt on neid sõiduautodel kaks kuni neli. Võtmekomplekti ebatäielik esitamine aga toob kaasa hüvitisest keeldumise.

Autor: Aare-Matti Inglist

Hetkel kuum